เทศบาลนครแม่สอด ร่วมย้ายต้นตะเคียนยักษ์ ไปไว้วัด หลังชาวบ้านจำนวนมากฝันพร้อมกัน ว่า “ต้นตะเคียนต้องการไปอยู่ในวัดบุญญาวาส”

เทศบาลนครแม่สอด ร่วมย้ายต้นตะเคียนยักษ์ ไปไว้วัด หลังชาวบ้านจำนวนมากฝันพร้อมกัน ว่า “ต้นตะเคียนต้องการไปอยู่ในวัดบุญญาวาส”

 เทศบาลนครแม่สอด ร่วมย้ายต้นตะเคียนยักษ์ ไปไว้วัด หลังชาวบ้านจำนวนมากฝันพร้อมกัน ว่า ต้นตะเคียนต้องการไปอยู่ในวัดบุญญาวาส

ที่บริเวณลำห้วยแม่สอด ชุมชนสันต้นปิน  ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก-นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมชาวบ้านจากชุมชนบ้านเหนือสามัคคี-ชุมชนสันต้นปิน และชุมชนใก้ลเคียง เทศบาลนครแม่สอด คณะศรัทธาวัดบุญญาวาส กว่า 300 คน ได้มารวมตัวกันและร่วมกันขุดต้นตะเคียนใหญ่ ที่ขึ้นอยู่ริมลำห้วยแม่สอด เพื่อร่วมกันขุดย้ายโดยนำรถแบ็คโคร มาขุดย้าย บริเวณลำห้วยแม่สอดแถวบ้านเหนือ ทั้งนี้เพื่อนำไปปลูกไว้ที่วัดบุญญาวาส เป็นการย้ายต้นตะเคียนจากริมห้วยไปไว้ที่วัดแทน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีชาวบ้านเหนือหลายๆคน ได้ฝันพร้อมๆกัน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้นำท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งชาวบ้าน ว่า ต้นตะเคียนใหญ่ได้มาเข้าฝัน และต้องการที่จะย้ายจากริมห้วยไปอยู่ในวัดบุญญาวาส เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งก่อนจะทำพิธีย้ายนั้น ได้มีการนำคนทรงมาทรงขออนุญาตและพันผ้าแพร 7 สีมามัดรอบต้นตะเคียนเพื่อทำพิธีรับไปปลูกที่วัดดังกล่าว

ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า เป็นเรื่องลึกลับและมหัศจรรย์ ที่มีชาวบ้านหลายๆคน ได้หลับฝันพร้อมๆกัน ว่าต้นตะเคียนใหญ่ริมห้วย มาเข้าฝันเพื่อบอกว่าต้องการ ให้ชาวบ้านและศรัทธาวัดบุญญาวาส ย้ายไปปลูกในวัด ชาวบ้านจึงมีความเห็นพร้องต้องกัน ทำพิธีเชิญต้นตะเคียนไปปลูกที่วัด ตามความฝัน ที่ต้องตรงกัน วันนี้มีชาวบ้านกว่า 300 คน ได้มาทำพิธีร่วมกันเพื่อย้ายต้นตะเคียน มีการทำพิธีทรงกราบขอ ต่อฟ้า-ดิน เพื่อทำพิธีกรรมย้ายต้นตะเคียนไปไว้ที่วัด
////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป