“รัฐฉาน” แสดงเจตนารมณ์ หลังลงนาม ความหยุดยิงทั่วประเทศ

“รัฐฉาน” แสดงเจตนารมณ์ หลังลงนาม ความหยุดยิงทั่วประเทศ

พรรคก้าวหน้ารัฐฉาน (Shan State Progress Party)/กองทัพรัฐฉาน (Shan State Army) (SSPP/SSA) แสดงเจตนารมณ์หลังลงนามในความหยุดยิงทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

1. SSPP/SSA ลงนามในความตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ ณ กรุงเนปิดอว์ ร่วมกับรัฐบาล กองทัพเมียนมาร์และกลุ่มติดอาวุธ 7 ชาติพันธุ์ ต่อหน้าสักขีพยานทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อให้ SSPP/SSA แจ้งแก่กองกำลังทหารในพ้นที่ต่างๆทราบถึงสัญญาการหยุดยิงที่ทำร่วมกัน SSPP/SSA เชื่อว่าภายใต้ข้อตกลงนี้ รัฐบาลและกองทัพเมียนมาร์จะแจ้งประกาศที่ทำร่วมกันให้กองกำลังของตนทราบ

2. สามารถนำไปสู่การบรรลุสันติภาพภายในประเทศและการรวมกันเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตย เพื่อเป็นหลักประกันในความเสมอภาค และอำนาจในการตัดสินใจของตนเองบนพื้นฐานของข้อตกลงสนธิสัญญาปางหลวง (Panglong Agreement) สามารถบรรลุประเด็นที่ครอบคลุมถึงความหยุดยิงทั่วประเทศ SSPP/SSA จะจัดตั้งคณะกรรมการหลายภาคส่วน รวมถึงคณะกรรมการประสานงานตรวจสอบข้อตกลงด้านสันติภาพ เพื่อการรับผิดชอบต่อประเด็นต่างๆในการทำงานร่วมกัน โดยเหตุนี้ SSPP/SSA เชื่อว่ากองกำลังทหารและกองทัพเมียนมาร์จะไม่ประสบกับความขัดแย้งมากไปกว่านี้
 

3. ไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ยังไม่ลงนามในความหยุดยิงทั่วประเทศและกองกำลังทหารเมียนมาร์ SSPP/SSA ผลักดันให้รัฐบาลเปิดใจยอมรับและดำเนินการเจรจาต่อไป
 

4. เนื่องจากSSPP/SSA เป็นองค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่างความหยุดยิงทั่วประเทศSSPP/SSA เรียกร้องอย่างจริงจังต่อรัฐบาลให้เปิดใจ ยุติเหตุการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันระหว่าง SSPP/SSA และกองกำลังทหารเมียนมาร์ พร้อมทั้งเจรจาเพื่อสันติภาพทั้งสองฝ่าย

20151610223408.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือขายพลเมืองภาคเหนือ