“เลิกเหล้าพ้นจน”..นายเรียงชาติ สวนใหญ่

“เลิกเหล้าพ้นจน”..นายเรียงชาติ สวนใหญ่

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สค.2559 ทีมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นำโดย ผมยุทธภูมิ นามวงศ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ,คุณนันทิยา ยาเจริญ ผช.หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ,นส.มันทนา ก้อนคำ(เหมียว) นศ.ฝึกงาน ม.ราชภัฎเชียงรายและนางปิ่นแก้ว นามวงศ์ ผช.ช่างภาพ ลงสัมผัสวิถีชีวิตครอบครัวที่ต่อสู้ชีวิต จนพ้นขีดความยากจน

“เลิกเหล้าพ้นจน”..นายเรียงชาติ สวนใหญ่ เดิมติดสุราอย่างหนัก หันมาสู้ชีวิตด้วยการเลิกเหล้า พัฒนาตนเองจนพ้นขีดความยากจน ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยกย่องชมเยจากชุมชน เป็นแบบอย่างแก่คนอื่น ๆ อยู่ที่ บ.ป่าแขม หมู่ 4 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน เยี่ยมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 สค.2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สค.2559 ทีมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นำโดย ผมยุทธภูมิ นามวงศ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ,คุณนันทิยา ยาเจริญ ผช.หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ,นส.มันทนา ก้อนคำ(เหมียว) นศ.ฝึกงาน ม.ราชภัฎเชียงรายและนางปิ่นแก้ว นามวงศ์ ผช.ช่างภาพ ลงสัมผัสวิถีชีวิตครอบครัวที่ต่อสู้ชีวิต จนพ้นขีดความยากจน

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..