‘ดาว์พงษ์’ รับทราบปัญหาแผนแม่บทป่าไม้ พร้อมเสนอต่อ ‘ประยุทธ์’ ร่วมพิจารณา

‘ดาว์พงษ์’ รับทราบปัญหาแผนแม่บทป่าไม้ พร้อมเสนอต่อ ‘ประยุทธ์’ ร่วมพิจารณา

20141811163450.jpg

“พีมูฟ” ประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ เสนอให้ยุติ แผนแม่บทฯ และคำสั่ง คสช.ที่ 64/57 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางกองกำลังทหาร อารักขาอย่างเนืองแน่น ขณะที่ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ยัน รับทราบปัญหา พร้อมจะนำเรื่องไปแจ้งต่อนายกรัฐมนตรี ด้านตัวแทนประชาชน ชี้ หากการเจรจารอบนี้ขาดการสานต่อตามสัญญา ลั่นพร้อมจัดกิจกรรม ”เดิน ก้าว แลก“  เพื่อให้ปัญหาได้มีการแก้ไขต่อไป

17 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 10:30 น.-14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) อาทิ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฎิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) เครือข่ายปฎิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.) และ เครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) กว่า 30 คน เข้าร่วมประชุมหารือ กับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้แก้ไขปัญหาจากที่ประชาชนได้รับผลกระทบตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และเรื่องแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ที่ถูกจัดทำขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20141811163525.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ภาครัฐเร่งพิจารณาดำเนินการตามที่ได้มีการประชุมร่วมระหว่างรัฐบาลกับตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ( ขปส.)  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและเห็นชอบในกรณีเร่งด่วนว่า ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเป็นการต่อไป รวมทั้งตามผลการเจรจาเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ เดิน ก้าว แลก เพื่อปฏิรูปที่ดินไทย ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในห้องประชุมว่า  ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายแผนแม่บทป่าไม้ และคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 ได้นำเสนอสรุปผลกระทบ และยื่นเอกสารข้อร้องเรียนต่างๆ ต่อพลเอก ดาว์พงษ์ ทั้งจากในพื้นที่ภาคอีสาน เหนือ และภาคใต้ รวมกว่า 21 พื้นที่  โดยมีข้อรียกร้องเร่งด่วนในการแก้ปัญหา ดังนี้

1.ให้ยุติแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไว้ก่อน และดำเนินการทบทวน โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในช่วงที่ผ่านมา

2.ให้ประสานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคประชาชน ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่ และสร้างกลไกร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

3.ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 เรื่องเพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม และหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้ การกระทำใดๆต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ด้านบรรยากาศภายนอกห้องประชุมเจรจามีตัวแทนประชาชนจากทุกภาคมาร่วมให้กำลังใจและติดตามรับผลการเจรจา อยู่บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 500 คน ท่ามกลางการตรึงกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อย่างเนืองแน่น
กระทั่ง ประมาณ  14.00 น.  ภายหลังสิ้นสุดการประชุมเจรจา พลเอกดาว์พงษ์ ได้เดินลงมาพูดคุยกับประชาชน ที่อยู่บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยย้ำว่า ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และพร้อมจะเดินหน้าต่อ โดยจะนำเรื่องราวปัญหาที่ได้รับไปแจ้งต่อนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา) เพื่อให้ท่านได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และได้ร่วมพิจารณา เป็นการต่อไป

หลังจากนั้นตัวแทนภาคประชาชน ได้อ่านแถลงการณ์ย้ำว่า การเริ่มเดินรณรงค์และการประชุมเจรจากับตัวแทนรัฐบาลที่ผ่านมา ยังไม่ใช่บทสรุปหรือเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแต่อย่างไร เพราะหากการเจรจากับรัฐบาล ไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ฉะนั้น กิจกรรม “ เดิน ก้าว แลก ” จะมีการดำเนินต่อไปอย่างแน่นอน ตามที่ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ได้มีการจัดกิจกรรม เดิน ก้าว แรก เพื่อปฎิรูปที่ดินไทย ณ บริเวณลานครูบาศรีวิชัย เมื่อ 13 พ.ย.57 ที่ผ่านมา และจะมีประชาชนจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมเดินพร้อมกัน เพราะหากปัญหาความเดือดร้อนของคนจนที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีการสนองตอบเป็นที่ชัดเจน ก็ต้องมีทางเลือกเดียว คือใช้เท้าเดินเข้าแรกในการต่อสู้ต่อไป เพื่อให้การปฎิรูปที่ดิน ก้าวเดินไปในทางที่ถูกต้อง เป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค อย่างเป็นจริงที่สุด

ศรายุทธ ฤทธิพิณ สำนักข่าวปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน / รายงาน

20141811163611.jpg20141811163621.jpg20141811163633.jpg20141811163644.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง