‘พลังการสื่อสารกับอนาคตปากบารา’ หวังเล็กๆ ของเด็กๆ ในพื้นที่

‘พลังการสื่อสารกับอนาคตปากบารา’ หวังเล็กๆ ของเด็กๆ ในพื้นที่

20150707181146.jpg

ชุมชนปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเล โดยพวกเขาทำอาชีพประมง ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ถูกสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นและนี่คือสิ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่ทั้งในชุมชนปากบาราและพื้นที่ใกล้เคียงเห็นคุณค่าและอยากจะเก็บรักษาวิถีดั้งเดิมเช่นนี้เอาไว้

เด็กและเยาวชนพื้นที่ปากบาราลงพื้นที่สำรวจข้อมูลศึกษาวิถีชีวิตของชาวปากบาราเพื่อจะนำเสนอมุมมองของคนในพื้นที่ จึงร่วมกันจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ ‘พลังการสื่อสารกับอนาคตปากบารา’ ซึ่งมีเวทีเสวนาเพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด มีการจัดแสดงภาพถ่าย จัดทำวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของชาวปากบารา ซึ่งมีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก

ชวิศา วีระบรรณ หนึ่งในกลุ่มเยาวชนที่ร่วมจัดกิจกรรม กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นเยาวชนในพื้นที่ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่อย่างน้อยได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำสื่อที่สามารถสะท้อนและถ่ายทอดให้คนข้างนอกได้รู้จักบ้านปากบารามากยิ่งขึ้น เยาวชนปากบาราที่ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ต่างรู้สึกดีใจและภูมิใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตบ้านเกิดของตน

คำพูดของ ‘กันดิส ดีเลียบ’ บอกไว้เช่นนั้น “ดีใจที่ชาวบ้านมางานนิทรรศการที่ได้จัดขึ้นมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลให้ชาวบ้านเหมือนเรามาแบ่งปันซึ่งกันและกัน”

ขณะที่ อภิชาต สุวาหลำ ก็ได้กล่าวถึงความรู้สึกของตนเองที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความผูกพันในพื้นที่แห่งนี้

“ผมรู้สึกภูมิใจกับการเป็นคนในพื้นที่แห่งนี้ เป็นลูกหลานของปากบารา ผมได้เผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตของปากบาราให้ผู้อื่นหรือคนทั่วประเทศได้รับรู้”

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสียงความรู้สึกเยาวชนในพื้นที่ปากบาราที่ร่วมกันจัดนิทรรศการ ‘พลังการสื่อสารกับอนาคตปากบารา’ ในครั้งนี้ มันเป็นเสียงที่เปรียบเสมือนความหวังเล็กๆ ของเด็กๆ เยาวชนในพื้นที่ กับความฝันของการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่งดงามของชาวปากบาราให้คงอยู่สืบต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง