‘สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ’ ยื่นหนังสือต่อ มล.ปนัดดา ดิศกุล เพื่อแก้ไขปัญหาแผนแม่บทป่าไม้

‘สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ’ ยื่นหนังสือต่อ มล.ปนัดดา ดิศกุล เพื่อแก้ไขปัญหาแผนแม่บทป่าไม้

20141311143314.jpg

วันนี้ (13 พ.ย. 2557) ดิเรก  กองเงิน และคณะเดินเท้าอีก 3 คน  เดินก้าวเจรจา  เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร จากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยถึงศาลากลางเชียงใหม่ พร้อมกับตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) 30 คน  เข้ายื่นหนังสือกับ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางเชียงใหม่ ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากแผนแม่บทฯ และ คำสั่ง คสช.ที่ 64 และ 66/2557  ซึ่งมีทั้งหมด 8 เรื่อง คือ

1. การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากแผนแม่บทฯ และ คำสั่ง คสช.ที่ 64 และ 66/2557  

  • บ้านทุ่งป่าคา  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
  • บ้านห้วยหก อ.เวียงแห จ.เชียงใหม่
  • บ้านเลาวู อ.เวียงแห จ.เชียงใหม่
  • กรณีนายอาแม อามอ ราษฎรบ้านห้วยน้ำตื้น อ.งาว จ.ลำปาง

2. การพิจารณาแนวทางการทบทวนแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3. การเร่งรัดดำเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และเร่งรัดดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน

4. เร่งรัดดำเนินการโฉนดชุมชน

5. การเข้าถึงกองทุนยุติธรรม บ้านสันตับเต่า อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และบ้านทุ่งป่าคา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

6.แนวทางการผลักดันนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม(กฏหมาย 4 ฉบับ) ติดตามการดำเนินการตามมติ 3 สิงหาคม 2553  

7. แนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

8. พิจารณาการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move)

หลังจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล รับหลังสือไว้แล้ว  ได้ลงมาพูดคุยกับชาวบ้านที่มานั่งรอฟังผลการเจรจาอยู่ ทั้งนี้ผลการเจรจายังไม่มีข้อสรุป ต้องรอพลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี กลับมาจากพม่าก่อน
 

20141311143353.jpg20141311143429.jpg20141311143520.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง