10 ปีในหมอกควัน ถึงเวลาปฏิรูปการแก้ไขปัญหาได้หรือยัง

10 ปีในหมอกควัน ถึงเวลาปฏิรูปการแก้ไขปัญหาได้หรือยัง

สถานการณ์หมอกควันทางภาคเหนือ แม้จะมีการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ  แต่ค่าฝุ่นละเอียดยังคงสูงเกินมาตรฐาน  และกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

คุณภาพอากาศในวันที่ 22 มีนาคม 2558 อยู่ในระดับ คุณภาพดี ถึง ระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 29 – 235 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.เมือง เชียงราย, อ.แม่สาย เชียงราย, อ.เมือง แม่ฮ่องสอน

ขณะเดียวกัน ภาคประชาคม,มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และนักวิชาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเวที รับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคประชาชนขึ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ  ต.สุเทพ   อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 13.30-14.30  น. เพื่อเป็นข้อเสนอในการจัดการปัญหาหมอกควันในอนาคต

กำหนดการ

ของเชิญร่วมเสวนา และแถลงข่าว  รับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคประชาชน

10 ปีในหมอกควัน ถึงเวลาปฏิรูปการแก้ไขปัญหาได้หรือยัง”

วันที่ 24 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม  เวลา 13.30-14.30  น.

ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ  ต.สุเทพ   อ.เมือง จ.เชียงใหม่

13.30-14.15       เสนา   “สถานการณ์หมอกควันกับทิศทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่เฉพาะช่วงเกิดควัน”

                        ร่วมเสนาโดย   

  • รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • เดโช ไชยทัพ   รองประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ
  • พฤ โอ่โดเชา  เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย  โอฬาร อ่องฬะ  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ

14.15-14.30         แถลงข่าวข้อเสนภาคประชาชน

  “10 ปีปัญหาหมอกควัน ถึงเวลาปฏิรูปการแก้ไขปัญหาได้หรือยัง” 

 

 ABOUT THE AUTHOR

-2551 นิเทศศาสตร์ ม.พะเยา -ThaiPBS ภาคเหนือ