12 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

12 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 12 เดือนกันยายน 2559

ชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนับพันคนร่วมงานวันอีดิ๊ลอัฎฮาประจำปี 2559

                หลังมีประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีให้เช้าของวันที่ 12 กันยายน 2559 เป็นวันรายอฮัจยีหรืออีดิ้ลอัฎฮาของพี่น้องมุสลิมทั้งชาวไทยและชาวพม่าที่นับถือศาสนาอิสลาม วันรายอฮัจยีหรืออีดิ้ลอัฎฮาของพี่น้องมุสลิมเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งในปีพ.ศ.2559 นี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 12 กันยายน ซึ่งตรงกับปีฮิจเราะฮ์ศักราช1438-1439 นอกจากการร่วมกันทำพิธีละหมาดในตอนเช้า  การเยี่ยมเยือนไปมาหาสู่ญาติสนิทมิตรสหาย ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นิยมทำกันในวันนี้ก็คือ…การทำกุรบาน สัตว์ที่นิยมใช้สังเวย ส่วนใหญ่ได้แก่  วัว  แพะ  แกะหรือบางประเทศใช้สัตว์ใหญ่อย่างอูฐก็มีการทำกุรบานด้วยวัวนั้น  คนที่ทำสามารถรวมกัน7คนต่อวัว1ตัว  เมื่อตั้งจิตหรือที่เรียกกันว่าการเนียต เรียบร้อยแล้วครบทั้ง7คน จะเข้าสู่วิธีการเชือดซึ่งผู้ที่ลงมือเชือดต้องอ่านดุอาร์ก่อนเชือดเมื่อเชือดแล้วก็เข่าสู่กรรมวิธีการชำแหละ  แล้วแบ่งเนื้อวัวและส่วนต่างๆของวัวตัวนั้นออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันแบ่งให้กับผู้ร่วมการทำกุรบานนำไปแจกจ่ายให้กับคนยากคนจนต่อไปเป็นอันเสร็จพิธี….////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว เกียรติศักดิ์  เมฆหมอก

 

ผู้สูงอายุชุมชนบ้านเนือสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกันยายน

                       กลุ่มงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกันยายนพร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านเหนือสามัคคี  เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางเรือนมูล บุญมาก หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคี นำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารครั้งนี้ได้มีการเชิญชวนสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมการจัดกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายประจำเดือนกันยายนของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอด โดยนัดหมายเวลาในการเดินทางพร้อมกับสวมใส่เสื้อสีเดียวกัน และการดูแลวัดบุญญาวาสเกี่ยวกับความสะอาดสถานที่ การดูลูกน้ำยุงลายภายในวัด การเฝ้าตู้บริจาคบริเวณเจ้าแม่ตะเคียนทองเนื่องจากมีผู้ไม่ประสงค์ดีมางัดเอาเงินบริจาคไป  ซึ่งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับต่อไป

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน

โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดพิธีทำบุญอาคารหอสมุด 100 ปี ศรีสรรพ ก่อนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วเข้าใช้บริการ

            ที่บริเวณอาคารหอสมุด 100 ปี  ร.ร.สรรพวิทยาคม เขตเทศบาลนครแม่สอด นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารหอสมุด 100 ปี ศรีสรรพ โดยมี นายพันธ์  ทาอินทร์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้กว่า 300  คน  พิธีการเริ่มจากช่วงเช้า นาย สมศักดิ์  เลิศรัตนพันธ์ ผอ. ร.ร.สรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู อาจารย์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า รร.สรรพวิทยาคม  นักเรียน รร.สรรพวิทยาคม ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 60 รูป หลังจากนั้นได้พร้อมใจกันทำบุญอาคารหอสมุด 100 ปี ศรีสรรพ พระสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี รร.สรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ทางโรงเรียนมีปัญหาด้านพื้นที่ห้องสมุดคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักเรียนครูบุคลากรและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังขาดเทคโนโลยีเอกสารหนังสือตำราเรียนต่างๆเพื่อการค้นคว้า นอกจากนั้นโรงเรียนสรรพวิทยาคมอย่างผ่านห้องประชุมที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการในการประชุมอบรมและสัมมนาดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าแม่สอดสรรพวิทยาคม ข้าราชการบำนาญโรงเรียนสรรพวิทยาคมพร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงเห็นพ้องต้องกันในการจัดสร้างอาคารหอสมุด 100 ปีศรีสรรพจนแล้วเสร็จ  ก่อนเปิดให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนโดยทั่วไป จึงมีการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และจะมีการเฉลิมฉลองในโอกาสต่อไป/////////////////////////

ภาพ/ข่าว โดย วรภา  พันลุตัน

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 14/2559

                 ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 14/2559 โดยมี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัด เทศบาล ผู้อำนวยการกอง ฝ่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องความคืบหน้าคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การติดตามงานที่มอบหมาย อาทิ การก่อตั้งโรงเรียนกีฬา การก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  การเร่งรัดการประมูลจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558-2560  การจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560  การซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  การจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครแม่สอด และการเตรียมจัดการแข่งขันปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการจัด ตลาดไนท์บาร์ซ่า เทศบาลนครแม่สอด เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชน///////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเข้าตรวจสอบกระเป๋าปริศนาพบยาบ้า 64000 เม็ด หลังสุนัขทหารดมกลิ่นเจอ ที่สถานีขนส่งแม่สอด

 เมื่อเวลา 14.30 น วันที่ 11 กันยายน 2559 พันเอกไมตรี ชูปรีชา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 พร้อมกำลัง 4 ฝ่าย ประกอบด้วยทหาร ตำรวจภูธร สภ.แม่สอด ตชด.ที่ 346 แม่สอด และสุนัขทหาร เข้าตรวจสอบและรักษาความสงบสถานที่ราชการตามปกติ โดยการสุ่มตรวจบริเวณชานชลาที่ 4 และ 5 สุนัขทหารชื่อวอลเธอร์ แสดงอาการผิดปกติกระเป๋าเป้เหมือนยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงสอบถามเจ้าของกระเป๋าแต่ไม่มีใครยอมรับ เจ้าหน้าที่จึงนำกระเป๋ามาเปิดปรากฏพบมียาเสพติดซุกซ่อน จากการตรวจนับยาบ้า จำนวนประมาณ 64,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงนำยาบ้าทั้งหมดไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาคนนำกระเป๋ามาวาง คาดว่ายาบ้าจำนวนดังกล่าวจะมาจากรถโดยสาร อ.อุ้มผาง หรือ อ.พบพระ ซึ่งเป็นจุดเพ่งเล็งยาบ้าลักลอบเข้ามา และมานัดส่งของที่สถานีขนส่ง แต่ดวงซวยเป็นเวลาเข้าตรวจของเจ้าหน้าที่ 4 ฝ่ายพอดี และถูกสุนัขดมกลิ่นเจอ

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป