12 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

12 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 12 เดือนสิงหาคม 2559

คณะศรัทธาวัดมณีไพรสณฑ์ ตั้งโรงทานแจกอาหารและน้ำดื่ม  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ

                 ที่บริเวณหน้าวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จ.ตาก คณะศรัทธาชาวชุมชนมณีไพรสณฑ์ร่วมกับวัดมณีไพรสณฑ์โดยพระครูประกาศบุญญากร เจ้าอาวาสวัดมณีไพรสณฑ์ ได้จัดตั้งโรงทานและแจกอาหารพร้อมน้ำดื่มให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  12 สิงหาคม 2559  โดยมีคณะศรัทธาวัดมณีไพรสณฑ์ร่วมทำอาหาร ก๋วยเตี๋ยวแห้ง ให้แก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา พร้อมน้ำดื่มแจกแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00น.จนถึงเวลา 12.00 น./////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

จังหวัดตากจัดงานเฉลิมพระเกียรติสม¬เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

                ที่อาคารกิตติคุณ อ.เมือง จ.ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 85 รูป และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จากนั้น เวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพิธีลงนามถวายพระพร พิธีทางศาสนา พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 9 กองทุน และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2559 จำนวน 7 ราย

ส่วนพิธีการในช่วงค่ำ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารกิตติคุณ

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

                ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองตาก สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 และโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คอยอำนวยความสะดวก ซึ่งมีประชาชนที่สนใจเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตกันจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ที่ขาดแคลนโลหิตได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการบริจาคโลหิตถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนทั่วไป จะสามารถเสียสละให้แก่บุคคลอื่นได้ด้วยความสมัครใจ และยังเป็นมหากุศลในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกด้วย ทางด้านกิ่งกาชาดอำเภอสอดโดยนายธนยศ   ปานขาว  นายอำเภอแม่สอดและนางภัทรวดี  ปานขาว นายกกิ่งกาชาดพร้อมเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดได้ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่สอดโดยนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่งานพยาบาล เปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7   รอบ 84 พรรษา  12 สิงหาคม 2559

 ที่ห้องประชุมเพทาย ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีประชาชนและข้าราชการต่างให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโลหิตที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่ต้องการรับเลือดในการรักษาพยาบาลต่อไป

                นอกจากนี้ทางสภากาชาดไทย ยังไดนำข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  ซึ่งการบริจาคอวัยวะของคนหนึ่งคน สามรถช่วยต่อชีวิตสู่มวลมนุษย์ได้อีก 10 คน ท่านใดสนใจบริจาคอวัยวะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  โทรศัพท์ 1666

////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตากและ ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 

อำเภอแม่สอดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

                ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอดได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย ทั้งข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน ผู้แทนองค์กรเอกชน  กลุ่มพลังมวลชน  โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธี พิธีเริ่มจากประธานและหัวหน้าส่วนราชการลงนามพระถวายพระพรในสมุดลงนาม ประธานจุดธูปเทียนบูชา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  ตามด้วยประธาน ข้าราชการ และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ถวายภัตตาหาร และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธี โดยในการจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษามีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน/////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2559

                ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสิรฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว พร้อมด้วย นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม กล่าวคือ มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งให้เกิดความเข้าใจ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงสู่ความอบอุ่นของครอบครัว ส่งผลถึงความสามารถที่จะค้ำจุนสถาบันหลักของชาติไทยให้คงสืบไป และเพื่อให้คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้แสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระแม่เจ้าของปวงชนชาวไทย  เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญู รู้คุณต่อมารดาผู้ให้กำเนิด สร้างความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว และเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้มีความใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ  โดยในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 นี้ โรงเรียนได้มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นให้กับคุณแม่ 3 ท่าน คือ คุณแม่เย็นตา เชียงแก้ว ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร  คุณแม่ประคองเพ็ชร์ ใจกัน ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร และ คุณแม่ชมมณี เสืออ่ำ ประเภทแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม///////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สอดร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

                           นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 พร้อมข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน โดยในช่วงเช้าเป็นการร่วมทำบุญตักบาตรที่หน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคม วิธีการเริ่มจากถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ หลังพระสงฆ์ฉันท์ภัตตาหารเช้าเสร็จ เจ้าหน้าที่กล่าวอาราธนาศีล กล่าวคำถวายข้าสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ให้ศีลและอนุโมทนา จากนั้นผู้ร่วมพิธีประจำที่โต๊ะวางของใส่บาตร จำนวน 85 รูป

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

                และที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี นายอำนาจ นันทหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ)ถวายพระพรชัยมงคล  ของโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  โดยมีนายชัยรัตน์ ยศบันเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีพร้อมรองผู้อำนวยการ เครือข่ายชุมรมผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์  เด็กนักเรียน  และผู้ปกครอง  จำนวนกว่า  200 คน  เข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนฯ 

                นายชัยรัตน์  ยศบรรเทิง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  กล่าวรายงาน  ด้วยทางโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น  ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 พร้อมน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ตลอดจนให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงผู้มีพระคุณ  และตอบแทนบุญคุณของบิดา  มารดา  รวมไปถึงยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที  โดยการแสดงความเครารพนับถือ  เชื่อฟัง  และปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของบิดา  มารดา  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  ผู้ปกครองนักเรียน  และเพิ่มพูนพัฒนาการด้านจิตใจระหว่างแม่และลูก

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                          ชาวบ้านในแต่ละชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อาทิชุมชนชุมร่วมแรง และชุมชนสันต้นปิน ได้ร่วมกันออกพัฒนาชุมชน เก็บกวาด ทำความสะอาด ตัดถางหญ้า บริเวณอาคารที่ทำการชุมชน ปรับภูมิทัศน์สถานที่ ตัดหญ้าที่ขึ้นรกร้างบริเวณไหล่ทางในเขตชุมชนของตน และบริเวณหน้าที่ทำการชุมชน เพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ  ชาวบ้านในแต่ละชุมชนต่างเห็นพ้องต้องกันในการร่วมพัฒนาบริเวณชุมชนเพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ  ในวันนี้

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง ชุมชนร่วมแรงและชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดกิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

                           กลุ่มงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงและผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคี จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนสิงหาคมพร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ โดยที่ชุมชนวัดหลวงโดยการนำของ ดาบตำรวจดี ทิพย์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงและนายเอกลักษณ์ มหาวงษ์ ประธานชุมชนวัดหลวง ที่ทำการชุมชนร่วมแรงโดยการนำของนายอ้วน  สีจ๊ะแปง      หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงและนางชูศรี ตันตา ประธานชุมชนร่วมแรง และที่ทำการชุมชนบ้านเหนือสามัคคีโดยการนำของ นางเรือนมูล บุญมาก หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคี  ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบไปด้วย กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ กิจกรรมร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรราชสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ช่วงท้ายของการประชุมเป็นการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป