13 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

13 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2559

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอแม่สอด ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

                ในช่วงหัวค่ำของวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธี โดยหน่วยงานต่างๆถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ บนเวทีประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ แล้วถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกมะลิ ถวายความเคารพ จากนั้นประธานจุดเทียนชัยแล้วนำมาต่อให้กับผู้ร่วมพิธี ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล  และผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา โดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000คน

                และที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4  พันเอกโสภณ นันทสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 มอบหมายให้ พันเอกไมตรี ชูปรีชา รองผู้บังการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 4 นำเหล่าข้าราชการทหารในสังกัดหน่วยงาน ฉก.ทพ.๓๕, ร้อย.คทร.กกล.นเรศวร, ผู้นำชุมชน,ราษฎร บ.ห้วยหินฝน หมู่ ๖, บ.หนองบัว หมู่ ๗ ต.แม่ปะ ,บ.หัวฝาย ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอดฯ, ชุมชนเทศบาลนครแม่สอด และ นักเรียนศูนย์การเรียนนิวบลัส บ.หนองบัว เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน ที่บริเวณสนามหน้า บก.ฉก.ร.๔ โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

ชาวแม่สอดพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  ปั่นเพื่อแม่

                ประชาชนชาวแม่สอดทั้งชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและชาวชุมชนประชารักษ์ ชุมชนตาลเดี่ยวและชุมชนอิสลามต่างน้อมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีร่วมกันปั่นเพื่อแม่ โดยสวมเสื้อสีฟ้าปั่นจักรยาน โดยการนำของนายสุนทร สันธิศิริ ประธานชุมชนประชารักษ์พร้อมประธานแต่ละชุมชนที่ปรึกษาชมรมและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่สอดและหน่วยกู้ชีพกู้ภัย นำสมาชิกกว่า 100 คนพร้อมใจกันปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้น ณ ที่ทำการชุมชนประชารักษ์ ไปตามเส้นทางถนนแม่สอดริมเมย ถนนพัฒนานครแม่สอด วกมาหน้าแยกสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดและกลับมาสิ้นสุดที่ทำการชุมชนประชารักษ์ หลังจากนั้นพักรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน  การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

                นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งจัดโครงการวันแม่แห่งชาติขึ้นโดยนายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.แม่ปะ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนกลุ่มสตรีจาก 11 หมู่บ้าน ในตำบลแม่ปะเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 500 คน ที่ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโนวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมายุครบ 84 พรรษา รวมทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ ตลอดจนประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง, เปิดกรวยดอกไม้, กล่าวคำอาเศียรวาท เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลฯ และวันแม่แห่งชาติ, ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา, พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น ประจำปี 2559 ตลอดจนกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะด้วย…..

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยและชาวชุมชนวัดหลวง จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

                โดยเริ่มที่ กุฏิธรรมมงคล วัดหลวง ชุมชนวัดหลวง เขตเทศบาลนครแม่สอด พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวไทยใหญ่และชาวเมียนม่าร์ ต่างน้อมใจร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยการนำของดาบตำรวจดี ทิพย์วงษ์ หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง นายเอกลักษณ์ มหาวงศ์ ประธานชุมชน และนางอัมพร จักษุ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีชุมชน นำสมาชิกกว่า 100 คนพร้อมใจร่วมกิจกรรมถวายพระพรแม่ของแผ่นดินโดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุเปิดกรวยธูปเทียนแพ แสดงความจงรักภักดีถวายความเคารพแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ การกล่าวคำอาเศียรวาทสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถโดย อาจารย์เจียมจิต ประกอบกิจ จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมร่วมขับร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้าและค่าน้ำนม คณะจิตอาสาชาวเมียนม่าร์กล่าวคำถวายพระพรเป็นภาษาพม่า และรับพรจากคณะสงฆ์ ปิดท้ายด้วยการร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 85 รูปเป็นเสร็จพิธี

                และที่ทำการชุมชนดอนไชย เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนสิงหาคม โดยมีนางสังวาล เรือนใจดี ประธานชุมชนดอนไชและนางสุจินต์  ฤทธิดำรงการ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยนำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ   จากนั้นนายจิระวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและร่วมร้องเพลงถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แม่ดีเด่นประจำจังหวัดและแม่ดีเด่นประจำชุมชนดอนไชย การร่วมกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ทจัดพิธีจุดเทียนชัยมลคลเฉลิมพระชนพรรษามหาราชินี พร้อมจัดแคมเปญดีๆให้กับคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                ที่ โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท  โดยนายสมศักดิ์ สายสวาท ผู้จัดการเซนทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท นำคณะพนักงาน และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษาโดยได้เชิญชวนให้ผู้ที่มาใช้บริการภายในโรงแรม เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนโดยพร้อมเพรียงกับทางส่วนกลาง ในเวลา 19.19 น. พร้อมทั้งจัดแคมเปญเพื่อคุณแม่เมื่อคุณลูกพาคุณแม่มาทานอาหารรับทันทีคัพเค้ก ดอกมะลิวันแม่ และโปรโมชั่นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น มา สี่จ่ายสาม และจัดมุมถ่ายรูปให้กับครอบครัวอย่างอบอุ่น

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

เกิดอุบัติเหตุ..หนุ่มวัยรุ่นซิ่งรถจักรยานยนต์ขับตัดหน้ารถจักรยานยนต์พม่ากระชั้นชิด ชนกันได้รับบาดเจ็บ

                เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันจึงนำกำลังไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพมหาวันที่เกิดเหตุบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจดีย์โคะบริเวณหลัก กิโลเมตรที่ 30  บนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง หมู่ที่ 6 บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บจำนวน 2 รายเป็นชายวัยรุ่น 1คนและชายชาวเมียนมา 1คน เจ้าหน้าที่แพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจดีย์โคะได้ช่วยกันปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นก่อนหน้าหน่วยกู้ชีพจะมาถึง และรีบนำผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งมอบให้หน่วยกู้ชีพมหาวัน นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแม่สอด ใกล้กันนั้นพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟีโน่ สีขาวแดง หมายเลขทะเบียน  1 กก4131 ตากของนายโกโมอายุ 44 ปี  ชาวเมียนมาที่ได้รับบาดเจ็บคว่ำอยู่กลางถนนและห่างไป 20 เมตร พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟสีดำแดง หมายเลขทะเบียน กยค 720 ตาก ของนายโม แซ่ม้า ราษฎร์ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด สภาพด้านหน้ารถแตกยุบ จากการสอบสวนของเจ้าหน้าตำรวจทราบว่า นายโกโมอายุ 44 ปี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้การว่า ตนได้ขับรถจากน้ำตกธารารักษ์ กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังตลาดซอโอ พอขับมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถ จักรยานยนต์ของนายโม ขับออกมาจากซอยข้างทาง ตัดหน้ารถของตนกระทันหัน รถทั้งสองคันได้พุ่งชนกันอย่างจังจึงทำให้นายโม ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดรถ คู่กรณีไว้ เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

/////////////////////////////////เกษมสันต์ ไชยเดช ภาพ/ข่าว////////////////////////////////

 

เกิดอุบัติเหตุรถพ่วงเฉี่ยวชนคนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ในที่เกิดเหตุ บนถนนสายแม่สอด – วังตะเคียน

                เมื่อเวลา 11.00 น วันที่ 13 สิงหาคม 2559 ร.ต.อ.ประยูร กำลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จ.ตาก รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถทับคนเสียชีวิตที่บริเวณถนนสายแม่สอด-วังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จึงรุดไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบร่าง ร.ต.ท.สมนึก วงศ์สวัสดิ์ อายุ 57 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนสังกัด กก.ตชด.ที่ 34 ค่ายพระเจ้าตาก ถูกรถทับจนศีรษะ ส่วนรถก่อเหตุมีพยานเห็นขับหลบหนีไปทางริมแม่น้ำเมย และถูกผู้นำหมู่บ้านไล่ตามไปพบ จึงสะกัดให้หยุด เป็นรถพ่วงฮีโน่สีขาวทะเบียน 70-3131 ตาก ลูกพ่วงทะเบียน 70-3132 ตาก ทราบชื่อคนขับ นายบุญยัง ใจแก้วทิ อายุ 54  บรรทุกปูนมาเต็มคันรถ  จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ร.ต.ท.สมนึก เดินออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของที่ร้านบริเวณใกล้เคียง ขณะที่มีรถบรรทุกพ่วงวิ่งผ่านมาด้วยความเร็วสูงและไปเฉี่ยวจนล้มลงล้อพ่วงท้ายทับศีรษะแล้วขับหลบหนี จากการสอบสวนนายบุญยัง ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นรถก่อเหตุ แต่เห็นมีรถพ่วงสีเดียวกันวิ่งสวนทางมาอาจจะเป็นรถคันนั้น แต่พยานซึ่งเป็นหลานผู้เสียชีวิตเห็นว่าน่าจะเป็นรถนายบุญยัง ซึ่งตำรวจจะได้ทำการสอบสวนหาความจริงต่อไป

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

รายงานพิเศษเรื่อง จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี เปิดคลินิกนักลงทุน เปิดโอกาศให้นักธุรกิจที่สนใจลงทุนธุรกิจในพื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป