16 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

16 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่   16 เดือนสิงหาคม 2559

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดร้าน  ฟาสสิโน สาขาหน้า รพ.แม่สอด

                ที่บริเวณหน้าร้านฟาสสิโน สาขาหน้า รพ.แม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จ.ตาก นายเทิดพงษ์  ไชยนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน ฟาสิโน สาขาหน้า รพ.แม่สอด พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคัก โดยทาง ภก.ไชยเสน พิศาลวาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัดเป็นผู้กล่าวรายงาน และกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของทางบริษัท

                ในโอกาสเดียวกันนี้ นางปรัญตา  โตสิตารัตน์ ปวงละคร เจ้าของ ร้านฟาสสิโนสาขาหน้า รพ.แม่สอด ได้มอบตู้ยาสามัญประจำบ้านให้กับทาง ร.ร.แม่สอดเพื่อนำไปติดตั้งไว้ยังห้องพยาบาลประจำโรงเรียน ซึ่งร้านฟาสสิโนสาขาหน้า รพ.แม่สอด เปิดจำหน่าย ยาต่างๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิดและที่สำคัญให้คำปรึกษาด้านยาและเวชภัณฑ์ต่างๆจากเภสัชกรประจำร้านที่เชี่ยวชาญอีกด้วย//////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจราจร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจรพร้อมมอบจักรยานและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้

                ที่บริเวณห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก  พ.ต.ต. อัศนันท์ ใจวุฒิ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.แม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จำนวน 20 นายได้เดินทางไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร พร้อมมอบจักรยานจำนวน 10 คันและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดยมีนางกชกร  ยอดเมือง ผอ.รร.บ้านแม่ตาวใต้นำคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ การอบรมกฎหมายการจราจรในวันนี้ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจใน มาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร.    ม. ที่ 1 คือ เมาไม่ขับ    ม. ที่ 2 ต้องสวมหมวกนิรภัย    ม. ที่ 3 มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสภาพของรถจักรยานยนต์มีความบกพร่อง   ส่วน 2 ข คือ ข. ที่ 1 ใบขับขี่ ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งของอุบัติเหตุทางถนนคือ ผู้ขับขี่ไมม่ ีความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ส่วน  ข. ที่ 2 คือ รัดเข็มขัดนิรภัยรถเมื่อเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว ผู้ที่อยู่ในรถจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากับรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะทําให้ผู้ที่อยในู่ รถกระแทกกับตัวรถ ได้   และ 1 ร.คือขับรถเร็วไม่เกินกว่า ที่กฎหมายกำหนด การขับขี่รถ ด้วยความเร็วสูง ทําให้ความสามารถในการทรงตัวของรถน้อยลง

      หลังเสร็จสิ้นการอบรมเป็นการมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนทั้งหมด 10 คันด้วยกันพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน สุดท้ายเป็นการจัดเลี้ยงไอศกรีมแก่นักเรียนจากทางเจ้าหน้าที่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่สอด /////////////////////////

 

 

อำเภอแม่สอด จัดการประชุมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สอด บีแอลโอฝ่ายไทย ครั้งที่ 3 /2559

                ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด  นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการประชุม การประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สอด บีแอลโอฝ่ายไทย ครั้งที่ 3 /2559  ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองการรายงานการประชุมคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สอด b l o ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ฝ่ายชายและฝ่ายเมียนมาร์ เรื่องเพื่อทราบถึงการสรุปการประชุมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สอดแม่สอดเมวดี border  ลีเอซัน  ออฟฟิศ  b l o ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ  ห้องประชุมสบเมย  รร.เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ทางอำเภอแม่สอดได้ดำเนินการตามประเด็นข้อหารือของฝ่ายเมียนมาร์และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของฝ่ายไทย  เรื่องเพื่อพิจารณาพิจารณาถึงประเด็นข้อหารือกับ b l o ฝ่ายไทยและเรื่องอื่นๆ

//////////////////////////////////////////

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมกับอำเภอแม่สอด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                ณ วัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก พระราชวีรากร อดีตเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนายธนยศ  ปานขาว  นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด  พุทธศาสนิกชน  อุบาสก อุบาสิกา  ประชาชน และข้าราชการได้พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.2559  ถือเป็นมงคลยิ่งแก่ประเทศชาติและชาวไทย คณะสงฆ์อำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอดพร้อมด้วย พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันจัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

                โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสเป็นจำนวนกว่า 50 คน ////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

สถานการณ์น้ำหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดตากยังคงน่าเป็นห่วง ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเริ่มสูงขึ้น ทางการเร่งเตือนประชาชนให้ขนของขึ้นที่สูงแล้ว

                 จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในลำห้วยหลายแห่งเพิ่มระดับมากขึ้น อย่างเช่นที่ บ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด มีน้ำจากป่าเขาสูงไหลลงมาท่วม ริมฝั่งถนนสายแม่สอด พบพระ และทำให้เกิดหลุมลึก ขนาด 4 เมตร บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านห้วยไม้แป้น  ในเวลาเดียวกันที่บ้านวาเลย์ บ้านมอเกอร์ อ.พบพระ มีระดับน้ำจากลำน้ำเมยท่วมสูงราว 60 ซม   และที่บ้านหมื่นฤาชัย ม.5 ก็เช่นเดี่ยวกัน ทำให้ชาวบ้านในละแวกที่มีบ้านติดชายแดนทยอยนำของหนีน้ำหวั่นจะได้รับความเสียหาย ด้านนายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.พบพระ สั่ง อส.เข้าๆไปช่วยราษฎรริมน้ำขนย้ายสิ่งของไปในที่ปลอดภัยและสั่งเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง

 ขณะที่ริมแม่น้ำเมย บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ตรงข้ามจังหวัดเมียวดี น้ำบางจุดเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรฝั่งเมียนมา เนื่องจากต่ำกว่าฝั่งไทย มีการย้ายสินค้าหนีน้ำกันจ้าระหวั่น ส่วนฝั่งไทยตามท่าเรือริมน้ำเมย ไม่มีการส่งสินค้าตามท่าข้ามเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวหวั่นเกิดอันตราย มีเพียงเรือรับส่งชาวเมียนมาเท่านั้น ในขณะที่เกาะโนแมนแลนด์ซึ่งเป็นที่อยู่ของพ่อค้าแม่ค้าชาวเมียนมา  ใต้สะพานมิตรภาพ ถูกน้ำท่วมกว่า 1 เมตร ต้องย้ายสิ่งของขึ้นมาไว้ยังริมชายแดนฝั่งไทยจำนวนมาก ส่วนระดับน้ำขณะนี้พุ่งสูงเกือบ 5 เมตร เหลืออีก 1 เมตรจะท่วมตลาดริมเมยฝั่งไทย//////////////////////////////////////////////////

ภาพ  / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

เทศบาลนครแม่สอดเร่งประชุมเพื่อเตรียมการรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด หลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน และเร่งตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อบริการประชาชนโดยเร่งด่วน

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด โดยมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยสืบเนื่องจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายวัน ทำให้ขณะนี้เริ่มมีน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ทางน้ำสายต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครแม่สอด ได้มีการประชุมเตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในเบื้องต้นภายในที่ประชุมได้รับฟังความคิดเห็นของคณะประชุมในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่หลักของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จึงต้องเร่งทำการระบายน้ำที่ท่วมขังในบางพื้นที่ และเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นเทศบาลนครแม่สอดได้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยจะมีการเตรียมกระสอบทรายเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการ และนำเครื่องสูบน้ำไปประจำตามจุดเสี่ยงต่างๆ จำนวน 4 เครื่อง และประสานขอเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานในจุดใหญ่ที่ต้องเร่งระบายน้ำ โดยประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด สามารถแจ้งสถานการณ์น้ำและหากมีความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมท่านสามารถแจ้งได้ที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอด เบอร์โทรศัพท์ 055-531222 และ 055-531199 หรือ วิทยุสื่อสารความถี่ 162.550  Mhz เรียกศูนย์เมืองฉอด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง/////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดการประชุมเพื่อประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2559

               

                ณ ห้องประชุมสบเมย โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ได้เป็นประธานในการประชุม เพื่อประชุมคณะกรรมการอำนวยโครงการขยายผลโครงการหลวง  ในพื้นที่จังหวัดตากครั้งที่ 2  ประจำปี 2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

                ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยได้ใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง    ซึ่งในจังหวัดตากได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 931 / 2552 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการประสานงานการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน  โดยการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก มีพื้นที่ดำเนินงาน 1 แห่ง คือ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  และเพื่อเป็นการกำหนด พิจารณา แผนปฏิบัติการประจำปีของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก  จึงได้มีการจัดการประชุมนี้ขึ้น////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป