18 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

18 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 18 เดือน กันยายน 2559

คณะทำงาน BLO แม่สอด – เมียวดี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนแม่สอด – เมียวดี ครั้งที่ 3/2559

                ที่ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ประธานBLO แม่สอด เป็นประธานร่วมกับ พ.ต.ท.ติ่นเมียว ทู ประธาน BLO เมียวดี  โดยมีคณะกรรมการประสานงานปราบปรามยาเสพติด BLO ทั้งฝ่าย ไทย และ ฝ่ายเมียนมา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยในการประชุมคณะกรรมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนแม่สอด – เมียวดี ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องการรับรองการประชุมคณะกรรมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนแม่สอด – เมียวดี ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 การสรุปสถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่จังหวัดตาก เขตอำเภอแม่สอด โดย ป.ป.ส.ภาค  และขอบคุณการร่วมมือจับกุมคนร้ายลักทรัพย์นายจ้าง จากอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยการประสานงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นเป็นการหารือในประเด็นต่างๆ ของทั้งฝ่ายไทย และ ฝ่ายเมียวดี  ประเด็นฝ่ายไทย อาทิ  ตามวัตถุประสงค์ของการประชุม BLO เป็นการประสานงานในการปราบปรามยาเสพติดระหว่างกัน BLO แม่สอดจะสรุปผลการดำเนินงานของแม่สอดในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอ BLO เมียวดี ได้ทราบทราบในการประชุม เพื่อเป็นข้อมูลการทำงานต่อไป และ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 6 ขอสำรวจความต้องการฝึกอบรมของสำนักงาน BLO แม่สอด-เมียวดี ในประเด็น การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด  การตรวจค้นอาคาร เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และการเขียนรายงานข่าวยาเสพติด โดยจะให้เลือกเพียง 1 หัวข้อในการฝึกอบรม  และสำหรับข้อหารือจาก BLO เมียวดี ประกอบด้วย การประกาศให้ยากล่อมประสาท ทรามาดอน เป็นสารเสพติดห้ามนำเข้าประเทศเมียนมา และรัฐมนตรีสาธารณสุข และการกีฬาประเทศเมียนมา ประกาศสารเสพติดต้องห้ามนำเข้าเพิ่มเติม คือ  ยาแอ๊คซิตี้เฟ็นตานี   ยาเอ็มที-45  ยาพาราทีท๊อกซี่ ไพโรลิดิโนวาลิโรฟีนอลเมททิลลามิโนเร็กเมทโทซามีนฟีนาซีแพม/เพนนาซีแพมและได้มีการมอบเอกสารประกอบให้กับประธานBLO แม่สอด ไว้ด้วย

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

จังหวัดตากปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณริมน้ำปิงวัดท่าตะคร้อ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก

เนื่องด้วยวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ กรมประมงจึงมีนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

สำหรับพันธุ์ปลาที่นำมาปล่อยนั้น เป็นพันธุ์ปลากินพืช ปลาตะเพียนขาว จำนวน 500,000 ตัว โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตากเป็นผู้สนับสนุนพันธุ์ปลาในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ประชาชนผู้มีความศรัทธาองค์พระพิฆเณศ ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีคเณศจตุรถี ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้น อย่างยิ่งใหญ่ ที่บริเวณศาลใหญ่พระพิฆนเศวร หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

                ที่ศาลใหญ่พระพิฆนเศวร (วงเวียนเล็ก) หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีคเณศจตุรถี ประจำปี 2559 โดยมี แขกผู้มีเกียรติมากมายเข้าร่วมในพิธีอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ อาทิ นายณัฐนัย  ชินสรนันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอด  นายแพทย์ ธวัชชัย เศรษฐศุภนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด  ร่วมกับพี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมา ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก ต่างพร้อมใจกันจัดพิธีคเณศจตุรถี ประจำปี 2559 โดยในครั้งนี้ นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ได้เป็นตัวแทนมอบเงิน สนับสุนน การจัดชื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิต ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด และหน่วยกู้ภัยในอำเภอแม่สอด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่2แล้ว เนื่องด้วย เทศกาลคเณศจตุรถี นับเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเณศ จะกระทำในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งถือว่ามีความเชื่อกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ศรัทธาพระองค์ท่าน เทศกาลนี้มีการจัดพิธีกรรมบูชาและการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วอินเดียและทั่วโลก มีการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเณศขนาดใหญ่เพื่อเข้าพิธีบูชา จากนั้นจะแก่องค์เทวรูปไปทั่วเมืองและมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายต่างๆ

                ด้านนายธีรวัฒน์  ประยงค์ทรัพย์  ประธานจัดงานพิธีคเณศจตุรถี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประกอบพิธีสรรเสริญถึงองค์พระพิฒเณศและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สอด และอำเภอใกล้เคียง เป็นการเผยแพร่เทศกาลคเณศจตุรถี ให้กับพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดให้เป็นที่รู้จัก และรายได้ที่ได้จากการจัดงานจะนำไปมอบให้สาธารณประโยชน์สู่สังคมต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

SME Development Bank จัดงานเพื่อผู้ประกอบการ จังหวัดตาก เปิดตัวสินเชื่อ Soft Loan 3 หนุน SMEs เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ขยายกำลังการผลิต

                ที่โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด การจัดงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ Soft Loan 3 ดอกเบี้ยต่ำ 4% เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายกำลังผลิต สำหรับผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดตาก โดยมี นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอี ดีเวลลอปเม้นท์แบงก์ ให้การต้อนรับ หน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ จังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เตียง มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งสำหรับสินเชื่อ Soft Loan 3 มีเงื่อนไขสุดพิเศษ วงเงินกู้สูงถึง 90% ของใบสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4% ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้สูงสุดถึง 7 ปี ไม่ต้องจ่ายเงินต้นนาน 12 เดือน กู้ได้สูงสุดถึง 15 ล้านบาท และหากกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่ต้องประเมินราคา และไม่ต้องจดจำนองเครื่องจักร สามารถใช้ บสย.ค้ำประกันร่วมกับการจดแจ้งหลักประกันตาม พรบ.หลักประกันธุรกิจได้ ซึ่งเชื่อว่าสินเชื่อดังกล่าว จะตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการ SMEs ได้ตรงใจ สามารถช่วยให้กิจการเดินหน้าขยายกำลังผลิตให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ธนาคารยังได้นำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออีกหลายประเภท เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขยาย หรือ ปรับปรุงกิจการ อาทิสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว สนับสนุนผู้ประกอบการที่จดแจ้งบบัญชีเดียวตามนโยบายรัฐบาล สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Policy Loan สนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ที่ทำธุรกิจไม่เกิน 3 ปี และมีนวัตกรรม หรือผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจขยายตลาดไปสู่ AEC โดยภายในงาน ธนาคารได้ทำบริการ ปรึกษาแนะนำ สำหรับผู้กู้ สสว. ออกบูธให้บริการ SMEs และ บสย. พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการค้ำประกัน อีกด้วย

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนบ้านรักภาษา  โรงเรียนสอนภาษาแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุ่งมั่นเพิ่มทักษะภาษาให้แก่เยาวชน

                ที่อาคารพาณิชย์ เยื้องห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอด ถนนพัฒนานครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนบ้านรักภาษา โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย  บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษา อังกฤษ จีน ไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเจ้าของภาษา ผสมผสานกับหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนไทยและต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวันสำหรับทุกวัย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ด้วยหลักสูตรมากมาย ทั้งหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสนทนา ภาษาจีนสำหรับเด็ก ภาษาจีนเพื่อการทำงาน ภาษจีนเพื่อการติดต่อต่างประเทศ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบปกติ  สนทนาเร่งรัด  เชิงธุรกิจ  ธุรกิจระหว่างประเทศ และเฉพาะกิจ   และหลักสูตรภาษาไทย เพื่อชาวต่างชาติ  ที่เป็นหลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสื่อสาร และภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศที่ว่า โรงเรียนบ้านรักภาษา มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาตอบโจทย์ผู้เรียนและพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน  เรียนสนุกได้ความรู้ต้อง บ้านรักภาษา  สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาไทย สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนบ้านรักภาษา แม่สอด ตรงข้ามโรบินสันแม่สอด โทร 055-535885  และ 099-2969628

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป