18 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

18 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 18 เดือนสิงหาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการแข่งขัน วิทยุการบิน มินิวอลเล่ย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 ระดับประถมศึกษา ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ขอเชิญสถานศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สอบถามเพิ่มเติมได้ที หมายเลยโทรศัพท์ 055-531494  ในวันและเวลาราชการ

 

เหล่ากาชาดจังหวัดตากจัดโครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดตาก  สร้างเครือข่ายในชุมชน ระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ

                ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด  นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดตาก  สร้างเครือข่ายในชุมชน ระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งหมดจำนวน 1,036 คนแบ่งออกเป็น 2 รุ่นด้วยกัน ในรุ่นที่ 1 จาก 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลพระธาตุผาแดง ,ตำบลแม่ตาว,ตำบลท่าสายลวด,ตำบลแม่กุและตำบลมหาวัน อบรมในช่วงเช้าจำนวน 44 หมู่บ้าน สำหรับการอบรมในรุ่นที่ 2 เป็นการอบรมในช่วงบ่าย จาก 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลแม่กาษา,ตำบลแม่ปะ ,ตำบลด่านแม่ละเมาและตำบลพะวอ จำนวน 46 หมู่บ้าน  พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาด เข้าร่วมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่หวังผลตอบแทน พร้อมปลูกฝังค่านิยมการมีจิตอาสา จิตสาธารณะให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดไทยของจังหวัดตาก และเป็นการแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  

ทั้งนี้ จังหวัดตากมีผู้สมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน 6,151 คน มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนพันธกิจ ในด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ด้านการบรรเทาทุกข์ ด้านการบริจาคโลหิต และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครของสภากาชาดไทย มีศักยภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับ////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา   พันลุตัน

ชาวกะเหรี่ยงชายแดนแม่สอด กว่า 1,000 คน พร้อมใจกันเข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมผูกข้อมือตามประเพณีเก่าแก่ของชนเผ่า ปีที่ 25

                ที่วัดภาวนานิยมาราม หรือวัดป่าเก่า เขตตำบลแม่ปะ  อ.แม่สอด จ.ตาก  ทางคณะกรรมการแกนนำกะเหรี่ยง สัญชาติพม่า ในอำเภอแม่สอด จ.ตาก ได้จัดงานวันผูกข้อมือ (“ หล้าเข่า ข่ายซู ”    ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชนชาวกะเหรี่ยงปีที่ 25  โดยมีธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนชาวกะเหรี่ยง โดยนายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวกะเหรี่ยง สัญชาติพม่า  กว่า 1,000 คน  ทั้งเด็ก เยาวชน คนวัยหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ ได้พร้อมใจกันแต่งกายชุดชนเผ่ากะเหรี่ยง มาร่วมพิธีในงานประเพณีผูกข้อมือ ซึ่งมีทั้งการไหว้พระ การจัดเวทีให้ผู้สูงอายุขึ้นมากล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของงานประเพณีผูกข้อมือของชนชาวกะเหรี่ยง ที่ได้จัดขึ้นสืบเนื่องกันมานานหลายชั่วอายุคน รวมทั้งการผูกข้อมืออวยพรให้แก่กัน ระหว่างคนหนุ่มสาวด้วยกันเอง และผู้สูงอายุ กับคนหนุ่มสาว และเด็กๆ ในการจัดงานปีนี้มีขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก แต่ชาวกะเหรี่ยงก็ไม่ยอมถอยไปไหน ต่างยืนร่วมพิธีท่ามกลางสายฝน
                                   การจัดงานประเพณีผูกข้อมือปีนี้ มีบรรดาผู้อาวุโส และผู้นำกะเหรี่ยงรวมทั้งพระสงฆ์ ชาวกะเหรี่ยง ได้ออกมากล่าวอวยพร และปลูกจิตสำนึก ให้ชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่ได้รัก และต่อสู้เพื่อชนเผ่าพร้อมยังมีการปลุกระดมให้ชาวกะเหรี่ยง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนเผ่าตนเอง และเรียนรู้การต่อสู้เพื่อความเป็นอิสรภาพจากพม่าของชนชาติกะเหรี่ยง ที่มาตั้งแต่สมัยนาย ซอบา อูคะยี หรือกว่า 60 ปีแล้ว จนถึงวันนี้ ชาวกะเหรี่ยงก็ยังไม่ได้รับอิสรภาพใดๆ จากรัฐบาลพม่า ซึ่งในการจัดงานประเพณีผู้ข้อมือของชาวกะเหรี่ยงนั้น มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย และฝ่ายความมั่นคง ไปสังเกตการณ์ด้วย 

//////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอด ประสานกรมชลประทานนำเครื่องสูบน้ำติดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตชุมชนสันต้นปิน และบ้านเหนือสามัคคี

                 ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรรพสินค้าโรบินสันแม่สอด เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ได้เร่งช่วยกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว เพื่อทำการสูบน้ำจากพื้นที่เอกชนข้างห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอด ที่มีน้ำท่วมขัง เป็นเหตุให้มีน้ำเข้าท่วมพื้นที่ วัด บ้าน และโรงเรียน ในชุมชนสันต้นบิน ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเบื้องต้น ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้สั่งการให้ นายกลุ เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการนำเครื่องสูบน้ำของเทศบาลนครแม่สอดสูบน้ำจากพื้นที่ดังกล่าวลงสู่ลำห้วยแม่สอด และได้ทำการประสานขอเครื่องสูบน้ำ จากพื้นที่เอกชนเพื่อระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำของห้างโรบินสันแม่สอด ลงสู่ลำห้วยแม่สอด โดยทางกรมชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่องมาติดตั้งก่อนในเบื้องต้น และจะนำมาเพิ่มอีกเพื่อเร่งระบายให้ระดับน้ำลดลงโดยเร็ว ////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุมีคนถูกไฟฟ้าช๊อตหมดสติ ขณะทำการย้ายสายไฟในช่วงที่มีฝนตก

                ร.ต.อ.วีระชาติ ทองแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด เดินทางไปตรวจสอบเหตุไฟฟ้าช๊อตช่างที่กำลังย้ายสายไฟบริเวณริมถนนสายแม่สอด-แม่ระมาด หมู่ที่ 8 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก  ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 8 พบสายไฟแรงสูงขาดอยู่ในพงหญ้าข้างทาง เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจึงตัดกระแสไฟก่อนเข้าตรวจสอบ ส่วนคนเจ็บทราบชื่อคือนายธนะวัฒน์ ประทุมทอง อายุ 28 ปี ถูกนำส่งโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล อาการสาหัสยังไม่รู้สึกตัว สอบสวนคนงานที่ย้ายสายไฟให้การว่า บริเวณที่เกิดเหตุกำลังอยู่ในระหว่างเปลี่ยนเสาย้ายสายไฟ เพราะกำลังขยายเขตไฟฟ้าไปอำเภอแม่ระมาด จู่ๆได้ยินเสียงร้องของนายธนะวัฒน์ ที่เดินอยู่บริเวณพงหญ้าข้างทางและล้มลงตาเหลือกสลบเหมือด เพื่อนๆจึงรีบพาไปส่งโรงพยาบาลดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุสายไฟที่ตกลงมานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร และใครเป็นคนทำระหว่างช่างที่ย้ายสายไฟหรือว่าเกิดจากธรรมชาติ//////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

ท๊อป มาร์เก็ต สาขาโรบินสันแม่สอด จัดงาน  “ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ”  จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนเพื่อประชาชน

 ที่บริเวณลานหน้าท๊อป มาร์เก็ต สาขาโรบินสันแม่สอด มีการจัดกิจกรรม “ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ”  โดยในงานนี้ มีสินค้ามากมายจากหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำปาง เชียงใหม่  และอำเภอแม่สอด รวมถึง ผักพื้นบ้าน Yong Smart Farmer  ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2559  โดย นางสาวเพ็ญนภา  อุ่นใจ   ผู้จัดการ ท๊อป มาร์เก็ต สาขาโรบินสัน แม่สอด  กล่าวว่า การจัดกิจกรรม กิจกรรม “ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย ในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีโอกาสนำสินค้าชุมชน มาวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต และช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัด ทั้งนี้โครงการ “ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ” ต่อยอดจากนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้เข้าไปรับซื้อสินค้าตรง จากชุมชนแหล่งผลิตที่ดีที่สุดของแต่ละอำเภอ ในแต่ละจังหวัด นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2558 มีเครือข่ายมากถึง 102 ชุมชน 107 โอทอป 72 เอสเอ็มอี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การแพ็คสินค้าและขนส่ง การแปรรูปสินค้า ฯลฯ เพื่อยกระดับเครือข่าย ให้เป็นชุมชนต้นแบบ ที่มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนใหม่ๆ ได้/////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป