19 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

19 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 19 เดือนกันยายน 2559

จังหวัดตากจัดการประชุมการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 4 / 2559

                 ที่ห้องประชุมอำเภอแม่สอด นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ นายสุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานการประชุม การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พร้อมด้วย ผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตาก โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสรุปพระราชกฤษฏีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 621 พ.ศ.2559 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ให้การสนับสนุน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (ที่ไม่มีการจ่ายเงินได้พึงประเมินแก่ผู้ถือหุ้น ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เท่ากับเงินที่ลงทุนในหุ้นสามัญของวิสาหกิจเพื่อสังคม แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์อื่น ต้องไม่เกิน ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ และยกเว้นเงินได้ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ไม่มีการจ่ายเงินได้พึงประเมินแก่ผู้ถือหุ้นส่วน ทั้งนี้ต้องมีคำว่า วิสาหกิจเพื่อสังคม อยู่ในชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น และได้รับการรับรองจากอธิบดีกรมสรรพากรกำหนด   จากนั้นเป็นการเสนอชื่อผู้ริเริ่มก่อการอย่างน้อย 3 ท่าน  กรรมการบริษัท 9 ท่าน  เลือกสถานที่ตั้งบริษัท และการกำหนดหุ้นที่เลือกชำระ  โดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้คัดเลือกให้  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้า  นางพรรณทิพย์  ไชยชนะ ประธานเครือข่ายOTOP และนายอมรพันธ์ พูลสวัสดิ์ รองประธาน Biz Club เป็นผู้ริเริ่มก่อการ และกำหนดสถานที่ตั้งบริษัทที่ ชั้น 1 อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  โดยจะดำเนินการจดทะเบียนบริษัท และจะมีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ ในการประชุมครั้งต่อไป /////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

กาชาดจังหวัดตากมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ยากไร้และฝึกอบรมอาสาสมัครสภากาชาด ในพื้นที่อำเภอพบพระ

                 ที่หอประชุมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กาชาดเทพรัตน์ และกิ่งกาชาดพบพระ หัวหน้าส่วนราชการพบพระ ไปมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ และมอบถุงยังชีพให้กับเด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวัน   การมอบทุนในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ  60 พรรษา 2 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร และเพื่อสร้างเครือข่ายอาสมัครสภากาชาดไทย   นอกจากนี้นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ยังไปเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดตาก พร้อมกล่าวให้โอวาท และบรรยายเรื่อง”จุดประกายกาชาด” โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 15 ของจังหวัดตาก มีเยาวชนเข้ารับการอบรมแล้วกว่า 6,000 คน//////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

เกิดเหตุลักขโมยพืชผลทางการเกษตร สุดท้ายร่วมมือกันดักจับได้ เป็นหนุ่มตกงานคิดผิดใช้ช่องทางขโมยของเลี้ยงตัว

                เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา นายพงศ์พันธ์ แซ่ม้า อายุ 50 ปี เกษตรกรหมู่ 8 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก พร้อมกำนันผู้ใหญ่ และ ชรบ.ดักซุ่มในสวนมะเขือเทศ เพื่อดักจับกุมคนร้ายที่มักจะเข้ามาขโมยผลมะเขือเทศอยู่เป็นประจำ ต่อมาพบเงาตะคุ่มมีไฟฉายแบบส่องกบคาดบนหน้าผากเข้ามาในสวนมีกระทอสำหรับใส่ของ 2 ใบ พร้อมกับผิวปากเดินเก็บผลมะเขือเทศอย่างใจเย็นโดยไม่คาดคิดว่าจะมีคนมาดักจับ  ทั้งหมดจึงแสดงตัวเข้าจับกุม คนร้ายถึงกับสะดุ้งตกใจทิ้งมะเขือเทศเตรียมวิ่งหนีแต่ถูกล้อมจับกุมตัวได้ทราบชื่อ นายเย ไม่มีนามสกุล อายุ 20 ปี เป็นชาวเมียนมา ปะแป้งสะนะคาจนหน้าขาว จึงควบคุมตัวมาทำการสอบปากคำที่สำนักงานผู้ใหญ่บ้าน   สอบสวนนายเย ให้การรับสารภาพว่าช่วงนี้ตกงาน ประกอบกับมะเขือเทศกำลังมีราคาดี จึงเข้ามาขโมยนำไปขายตามตลาดชาวเมียนมาในหมู่บ้าน โดยทำมาหลายครั้งฉวยโอกาสช่วงเช้ามืดไม่มีคนเห็นไม่คิดว่าจะมาถูกจับ ส่วนนายพงศ์พันธ์ กล่าวว่า ปลูกมะเขือเทศประมาณ 10 ไร่ แต่ระยะหลังมะเขือเทศหายเป็นประจำโดยเฉพาะที่มีผลงามกำลังสุก จึงวางแผนเข้ามาซุ่มดักตั้งแต่ช่วงดึกจนสามารถจับกุมได้ดังกล่าว หลังสอบสวนจะได้ส่งนายเย ให้กับพนักงานสอบสวน สภ.พบพระ ดำเนินคดีต่อไป  นายวีระพันธ์ มังกรอัศวะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต้องแจ้งเตือนเกษตรกรตามเสียงตามสายให้ระวังโจรขโมยพืชผลทางการเกษตรออกอาละวาดทุกคืน  โดยเฉพาะสวนมะเขือเทศ พริก อะโวคาโด้ รวมทั้งมันฝรั่งและกล้วย////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

*กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรี จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือน กันยายน

                 ณ.ที่ทำการชุมชนอินทรคีรี เจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ผู้สูงอายุในชุมชนอินทรคีรี จัดกิจกรรมนันทนาการและประชุมประจำเดือน กันยายน  ซึ่งการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุนั้น เป็นการเสริมสร้างระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด ได้มาให้ความรู้ในเรื่องการเก็บสะสมยา สำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและมีโรคเรื้อรังมักจะได้รับยาหลายชนิด เมื่อใช้ยาไม่หมดก็จะเก็บสะสมยาไว้ เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยอีกครั้งก็จะลือกรับประทานยาเดิมที่เคยรับประทานได้ผล ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้หากยานั้นหมดอายุแล้ว และในผู้สูงอายุกลุ่มยาที่นิยมใช้มากคือ กลุ่มยานอนหลับและยาแก้ปวดซึ่งยา 2 กลุ่มนี้ไม่ได้รักษาที่สาเหตุของโรค แต่อาจบรรเทาอาการให้ทุเลาลงเป็นครั้งคราวดังนั้นการใช้ยาต้องทำร่วมกับการรักษาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับและเกิดอาการปวด ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อีกด้วย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กรมการปกครองอำเภอเมืองแพร่ เดินทางมาศึกษาดูงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของอำเภอแม่สอด

                 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายนฤพล ภูฆัง ปลัดอำเภอแม่สอด ให้การต้อนรับ นายทรงฤทธิ์แก้วสุทธิ  นายอำเภอเมืองแพร่และคณะศึกษาดูงานจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่ เดินทางมาศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด ซึ่งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 พื้นที่ชายแดนได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และจังหวัดสงขลา  โดยมีวัตถุประสงเพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียนและการพัฒนาเมืองชายแดน ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จและการอื่นที่จำเป็น ซึ่งกลไกการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตาก ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อกำหนดแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ถือปฏิบัติ รวมถึงกำกับดูแลติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีพื้นที่ 14 ตำบลที่ติดชายแดนใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ รวมพื้นที่กว่า 1,400 ตารางกิโลเมตร

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป