1Clip 4Change กลยุทธ์สื่อจุดกระแส

1Clip 4Change กลยุทธ์สื่อจุดกระแส

เวที “1 Clip 4 change”  ถือเป็นอีกหนึ่งเวที ที่ประสงค์ให้แต่ล่ะพื้นที่สามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์สื่อจุดกระแส หาแง่มุมที่จะทำให้การสื่อสารเปี่ยมไปด้วยความงดงาม ทรงคุณค่า และมีพลัง ด้วยแนวคิด 1 Clip เปิดประเด็นให้เป็นข่าว และสามารถจุดประกายสร้างการเปลี่ยนแปลง 4 change ไปสู่ทั้งระดับ 1.ปัจเจกบุคคล 2.ชุมชน 3.สังคม และ 4.ระดับนโยบาย

โดยไทยพีบีเอส รวมทั้งภาคี อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รีคอฟ มูลนิธิรักษ์ไทย ได้ร่วมจัดกลยุทธ์นี้ขึ้นในวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2557 ณ ฮิลไซด์คันทรีโฮม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  โดยมีวิทยากรรับเชิญ นายธวัชชัย แสงธรรมชัย และ อ.พิภพ พานิชภักดิ์ ให้แง่คิดมุมหนึ่งว่า จากคุณภาพของเครื่องมือสื่อสารใกล้ๆตัว ผลิตหลายๆครั้ง หลายๆข่าว ภาพๆ เดียว หรือคลิปสั้นๆ สามารถสร้างกระแสเปิดประเด็นให้เป็นข่าว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเรื่องนั้นๆ ไปตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน สังคม และระดับนโยบาย ได้ในที่สุด

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 ชีวิต ได้รับทั้งเทคนิค ความรู้ พร้อมทั้งการได้แบ่งสายลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแลกเปลี่ยน นำคลิปกลับมาตัดต่อภาพเสนอต่อเวทีการอบรม ในพื้นที่ ชุมชนเขาไม้แก้ว และชุมชนบ้านดงกระทงยาม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โดยชุมชนเขาไม้แก้ว ได้รับผลกระทบในเรื่องที่ดินทำกิน ที่มีนายทุนนำต้นยูคาฯเข้ามาปลูกทับในพื้นที่ป่าชุมชน รวมทั้งในที่สาธารณะ จำนวนกว่าหลายพันไร่ และปัญหาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนกว่าหลายพันครอบครัว นอกจากนี้โรงไฟฟ้ายังอยู่ติดกับลำคลองและแม่น้ำเขาไม้แก้ว ซึ่งเป็นสายหลักที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภค-บริโภค

ด้านชุมชนบ้านดงกระทงยาม เป็นชุมชนไทพวน ได้เคลื่อนย้ายจากนครเวียงจันทร์ มาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันนับแต่ช่วงต้นรัตน์โกสินทร์ โดยได้มีการสืบทอด และอนุรักษ์รักษาทั้งประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนเครื่องแต่งกาย และอาหารพื้นบ้าน มาโดยตลอดกระทั่งปัจจุบัน

ที่มา : สำนักข่าวปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน

20142110120044.jpg 20142110120031.jpg20142110120054.jpg

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง