2 กันยายน เชิญรับชม“การแถลงข่าวความคืบหน้าการพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน”

2 กันยายน เชิญรับชม“การแถลงข่าวความคืบหน้าการพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน”

วันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น  ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ( สช.)  ขอเชิญทุกท่าน รับชม หรือ เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสด  “การแถลงข่าวความคืบหน้าการพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดย นายแพทย์ อำพล จิดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผ่านทาง www.healthstation.in.th หรือ เลือกรับฟังเสียง ได้ที่www.healthstation.in.th/radioonline

 

และเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ที่ผ่านมา ในการประชุม คณะกรรรมกรสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ ที่มีรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาณประชุม นอกจากนั้น  ได้มีการแถลงข่าว เรื่อง การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  สามารถรับชมย้อนหลัง ได้ที่ http://bit.ly/1nOaNqk     

 ABOUT THE AUTHOR

การศึกษา ปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว บางทีก็จริงจัง บางทีก็บ้าบอ