21 ต.ค. นี้ ศาลปกครองตัดสินคดีการปนเปื้อนมะละกอ GMO ในสิ่งแวดล้อม

21 ต.ค. นี้ ศาลปกครองตัดสินคดีการปนเปื้อนมะละกอ GMO ในสิ่งแวดล้อม

กรีนพีซขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอในสิ่งแวดล้อม วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยศาลอ่านคำพิพากษาเวลา 10.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ขณะที่กรีนพีซเตรียมแถลงข่าวเวลา 11.30 น. บริเวณด้านหน้าอาคารศาลปกครองกลาง

ลำดับเหตุการณ์ของคดีนี้

กรกฎาคม 2547 กรีนพีซเปิดโปงกรมวิชาการเกษตรว่าเป็นต้นเหตุทำมะละกอไทยปนเปื้อนจีเอ็มโอ และปล่อยให้มีการทดลองมะละกอจีเอ็มโอในพื้นที่เปิด ที่สถานีวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ส่วนย่อยพืชสวน อำเภอท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการทดลองในแปลงเปิดนั้นผิดกฎหมายและขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

3 เมษายน 2544 การทดลองในแปลงเปิดดังกล่าวได้ส่งผลให้มะละกอจีเอ็มโอแพร่กระจายจากแปลงทดลองของกรมวิชาการเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อมและปนเปื้อนแปลงมะละกอเกษตรกรไทยในหลายจังหวัด

กรีนพีซได้ เรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้กระทรวงเกษตรฯ จัดการกับการปนเปื้อนที่ยังคงอยู่อย่างจริงจัง และเปิดเผยข้อมูลการทำงานสู่สาธารณชนเพื่อให้เกิดการตรวจสอบเป็นวงกว้าง

25 ตุลาคม 2549 กรีนพีซจึงร้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตรวจสอบมะละกอจีเอ็มโอในแปลงเกษตรกรที่รับการจำหน่ายจ่ายแจก หรือรับเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอต่ออีกทอดหนึ่งซ้ำใหม่ทั้งหมด และให้มีการกำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่กระจายของมะละกอจีเอ็มโอไปสู่แปลงเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมในทันที 

31 กรกฎาคม 2551 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง ระบุว่ากรมวิชาการเกษตรไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการจัดการการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอ ต่อมากรีนพีซจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เพราะไม่เชื่อมั่นในข้อมูลการตรวจสอบและตัดทำลายมะละกอจีเอ็มโอของกรมวิชาการเกษตร เนื่องจากไม่มีผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ชัดเจน หรือหลักฐานอื่นใดที่ทำให้เชื่อได้ว่ากรมวิชาการเกษตรได้ตัดทำลายมะละกอจีเอ็มโอไปเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ เกษตรกรที่ได้ รับการจำหน่ายจ่ายแจก และรับเมล็ดพันธุ์มะละกอจีเอ็มโอต่ออีกทอดหนึ่งนั้นมีอยู่ทั้งหมด 2,699 ราย แต่ พบว่ามีรายงานการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรเพียงพันกว่ารายเท่านั้น ทำให้เชื่อได้ว่ายังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่กรมวิชาการเกษตรไม่ได้ตรวจสอบ
 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
วิริยา กิ่งวัชระพงศ์ ผู้ประสานงานสื่อมวนชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โทร 091-770-3523

 ABOUT THE AUTHOR

ติดตามข่าวสาร รวบรวมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย และต่างประเทศ