27 สิงหาคม 59 ข่าวท้องถิ่นแม่สอด

27 สิงหาคม 59 ข่าวท้องถิ่นแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 27 เดือนสิงหาคม 2559
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับ บ.กรุงเทพประกันภัย ออกรับบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
    ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา ของ รร.สรรพวิทยาคม  เขตเทศบาลนครแม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด  รพ.แม่สอด พร้อมด้วย บ.กรุงเทพประกันภัย ได้ออกรับบริจาคโลหิตจากนักเรียน รร.สรรพวิทยาคม  เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ บ. กรุงเทพประกันภัย แม่สอด จึงเป็นส่วนหนึ่งของ บ.กรุงเทพประกันภัย ( ประเทศไทย )  ในการรับบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย ประจำปี 2559 ในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 69 ปี ก้าวสู่ปีที่ 70 โดยมีกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและ รพ.แม่สอด  ร่วมบุญในครั้งนี้ เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และส่วนหนึ่งให้เก็บสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน///////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน
เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง  จ.เชียงใหม่
    ที่ห้อง ประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  มอบหมายให้  ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ  ปวงละคร  รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วย ผอ.กองคลังและ จนท.กองการสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอด  ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง  จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 คน  ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันมหาพนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันมหาพนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในการนี้เทศบาลตำบลสันมหาพนเห็นว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครแม่สอดมีการดำเนินงานอย่างดียิ่ง  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ  คณะกรรมการกองทุนจึงได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานในกองการสาธารณสุขของทางเทศบาลนครแม่สอด  /////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว  โดย  วรภา  พันลุตัน
จังหวัดตาก จัดอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด ตามโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา
    ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 อ.เมือง จ.ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด ตามโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตากได้จัดขึ้น เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดรายใหม่ในกลุ่มเยาวชน โดยให้เยาวชนรับรู้และตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้าน และเพื่อให้เยาวชนมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานสาธารณะ มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีเยาวชนนอกสถานศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองตาก อ.บ้านตาก อ.สามเงา และ อ.วังเจ้า มีกำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 2559 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ได้รับความร่วมมือจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ช่วยเหลือการดำเนินโครงการ สถานที่ฝึกอบรม และสนับสนุนวิทยากร ทั้งนี้ เยาวชนที่ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข็มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป/////////////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองตำรวจร่วมกันตรวจค้นบ้านเป้าหมายตรวจค้นสิ่งเสพติดในพื้นที่อำเภอพบพระ
      นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ จ.ตาก พ.ต.พงศธร จรบุรี สัสดี อ.พบพระ ร.อ.ชาครีย์ แก้วศรีศุภวงศ์ ผบ.ร้อย ร.422 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ตชด.346 ตำรวจ สภ.พบพระ อส.อ.พบพระ และผู้นำท้องถิ่น ต.รวมไทยพัฒนา เดินทางไปตรวจสอบบ้านเป้าหมายยาเสพติดหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ หลังจากได้รับการประสานจาก ปปส.จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ให้ตรวจสอบบ้านของนายปั้ว แซ่ยั้ง อายุ 44 ปี และบ้านของนายเจ๋อ แซ่ย่าง อายุ 27 ปี ซึ่งทั้งสองคนพร้อมชาวเมียนมา ถูกเจ้าหน้าที่จุดตรวจเมืองยอน รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ตรงข้ามจังหวัดเชียงราย จับกุมพร้อมยาบ้า 180,000 เม็ดที่ซุกซ่อนในยางอะไหล่ ขณะขับรถทะเบียน1M-7758 MDY จะผ่านด่านเพื่อนำยาบ้าเข้ามาทางจังหวัดเมียวดี ซึ่งอยู่ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก แต่มาถูกจับกุมดังกล่าว  โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านนายปั้ว แซ่ยั้ง พบแต่บุตรสาวอายุ 15 ปีอยู่เฝ้าบ้าน เมื่อทราบข่าวถึงกับปล่อยโฮเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปลอบ จากนั้นได้พาตรวจค้นภายในบ้านแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนภรรยานายปั้ว ข้ามไปทำการเกษตรฝั่งเมียนมายังไม่กลับ  จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านนายเจ๋อ แซ่ย่าง อายุ 27 ปี ปรากฏว่าปิดประตูใส่กุนแจแน่นหนา ส่วนเจ้าของบ้านคือภรรยานายเจ๋อออกไปทำการเกษตรฝั่งเมียนมาเช่นเดียวกัน และยังไม่กลับมาบ้าน สอบถามเพื่อนบ้านต่างก็ไม่ทราบว่าจะกลับมาเมื่อใด/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา
สถานีตำรวจภูธรแม่สอดให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเคียนถึงโทษภัยยาเสพติดพร้อมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
     ที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์นำโดย ร้อยตำรวจตรี วิ่ง หม่องภิชัย รองสารวัตรป้องกันปราบปรามพร้อมชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์เดินทางมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดพร้อมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเคียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอาจ โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการเปิดการอบรมและนายพนม แสนแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดเป็นผู้กล่าวรายงาน 
     การจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดพร้อมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอบรมและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างกระแสค่านิยมพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนในการเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว มีความรัก การเอาใจใส่ที่ดี ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการคิด สร้างสรรค์ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายความคิดสู่สิ่งแวดล้อมตามโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
     ที่ห้องประชุมครู ชั้น2 อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด คณะครูกลุ่มงานวิทยาศาสตร์และฝ่ายงานกิจกรรมร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายความคิดสู่สิ่งแวดล้อมตามโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองแม่สอด ภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนายไพรัตน์ อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสเป็นประธานเปิดการอบรมและนางวาสนา เบ้านี รองผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 650 คน
     การจัดค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายความคิดสู่สิ่งแวดล้อมตามโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองแม่สอด ภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้มีการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ฐาน  เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการลด การคัดแยกและการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพจากการคัดแยกขยะ การสร้างรายได้ ลดรายจ่ายตลอดจนการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองแม่สอดต่อไป 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนสองแคว1และชุมชนสักทองจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โดยเริ่มที่ทำการชุมชนชุมสองแคว1 โดยนายจำลอง แสงราช หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1และนายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สงอายุอำเภอแม่สอด นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมประจำเดือน ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบไปด้วย กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิการชี้แจงข่าวสารประจำเดือน การถวายพระพรโดยมีแม่ดีเด่นเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร กิจกรรมร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรราชสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 การกล่าวคำถวายพระพร  การร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นของชุมชนประจำปี 2559 
 และที่ทำการชุมชนสักทอง ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทอง นำโดย นางอัมพร ปันเถิน  ประธานชุมชนสักทองพร้อมนางวราพันธ์ มุ่งการ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสักทอง   นำสมาชิกผู้สูงอายุภายในชมรมร่วมทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ พร้อมการให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ  และร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนสิงหาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ การตรวจวัดความดันโลหิตสูง กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับ  ช่วงท้ายของการจัดกิจกรรมเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
โรงพยาบาลแม่สอด ประชุมแนวร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน วัด และชุมชน   
     ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงษ์ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแนวร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน วัด และชุมชน    เขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ชุมชน วัด และโรงเรียน เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน วัด  บ้านเรือน และชุมชนของตนเอง   เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่ วัดในเขตเทศบาลนครแม่สอด สถานศึกษาทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง 20 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด   รวมทั้งสิ้น  120  คน
          นายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงษ์ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า ไข้เลือดออกยังเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด ซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การขยายพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก จากข้อมูลทางระบาดวิทยา 5 ปีย้อนหลังพบผู้ป่วยเกินเป้าหมายที่ทางกระทรวงกำหนดไว้ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแนวร่วม  และหากลวิธีในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน วัดและชุมชน เขตเทศบาลนครแม่สอด วิธีนี้เป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในด้านอื่นๆ
/////////////////////////////////////////////////////////////////

รายงานพิเศษ การให้ความช่วยเหลือเด็กต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป