28 กลุ่มชาติพันธุ์ รัฐฉาน ยื่นหนังสือ ถึงซูจี ค้าน เขื่อนสาละวิน

28 กลุ่มชาติพันธุ์ รัฐฉาน ยื่นหนังสือ ถึงซูจี ค้าน เขื่อนสาละวิน

เมื่อวานนี้ (17 สิงหาคม 2559) องค์กรภาคประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐฉาน 28 กลุ่ม รวมตัวยื่นหนังสือถึง อองซานซูจี เรียกร้องให้ระงับโครงการสร้างเขื่อนแม่น้ำสาละวิน เนื่องจากจะส่งผลกระทบกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้แม่น้ำสาละวินร่วมกัน เกิดก่ารแย่งชิงทรัพยากร อันจะนำมาสู่ความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพลังงานที่ผลิตขึ้นไม่ได้เพื่อเป็นไปตามความต้องการของคนเมียนมาจริงตามอ้าง เพราะส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

จดหมายเปิดผนึกจาก28 กลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐฉาน ถึง ออง ซานซูจีขอให้ยุติการสร้างเขื่อนสาละวิน
ถึง อองซานซูจี ผู้นำประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

เราเขียนเพื่อจะส่งต่อข้อกังวลของพวกเราเกี่ยวกับการที่รัฐบาลของท่านได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเขื่อนพลังน้ำขาดใหญ่บนแม่น้ำสาละวิน เพราะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการจะสนับสนุนพลังงานที่เมียนมาจำเป็นต้องใช้
แม่น้ำสาละวินเป็นเหมือนหลอดเลือดแดงสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์กว่าหนึ่งล้านคนทางภาคตะวันออกของเมียนมา ไทยและจีน พวกเราจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการปิดกั้นการไหลของน้ำ เรามีความเห็นพ้องต้องกันที่จะคัดค้านเขื่อนสาละวิน จากชุมชนในรัฐฉาน รัฐกะเรนนี และรัฐมอญ และส่วนอื่นๆในเมียนมาร์ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

เราปรารถนาที่จะเตือนคุณว่าลุ่มน้ำสาละวินเป็นพื้นที่ขัดแย้งในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา เมื่อกองกำลังทหารเมียนมายังมุ่งที่จะขยายระบบการกระทำอันรุนแรงต่อชาวบ้านในการพยายามที่จะเข้าควบคุมดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์และทรัพยากร การผลักดันเขื่อนซึ่งไม่เป็นที่ต้องการเหล่านั้นย่อมนำไปสู่สิ่งที่มากกว่าสงครามของทหารเมียนมา จะเพิ่มความขัดแย้ง และความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่จะเดินหน้าเขื่อนสาละวินก่อนที่จะมีการเจรจาทางการเมืองระบบสหพันธรัฐจะเริ่มต้นขึ้น เป็นการเพิกถอนสิทธิของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง และแสดงให้เห็นถึงการขาดความจริงใจต่อกระบวนการทางสันติภาพ ซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมปางโหลงศตวรรษที่ 11 การเปิดไฟเขียวให้เขื่อนสาละวินจึงถือเป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างมาก

เราปรารถนาที่จะชี้ให้เห็นว่าผลผลิตด้านพลังงานจากแม่น้ำสาละวินจะถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มันจึงเป็นเท็จที่จะบอกว่าสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงานตอบสนองตามความจำเป็นด้านพลังงานของเมียนมา ตัวอย่าง เช่น 90% ของผลผลิตพลังงาน 1,400 เมกวัตต์ จากเขื่อนกุ๋นโหลง และ 1200 เมกวัตต์ จากเขื่อนหนองฟ้าบนแม่น้ำสาละวินทางตอนเหนือของรัฐฉานจะส่งออกไปจีน ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาต้องทนรับต้นทุนที่น่ากลัวนี้

ดังนั้นการสนใจในความปรองดองของกลุ่มชาติพันธุ์และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียกร้องให้หยุดเขื่อนสาละวินในทันที เพียงแค่นโยบายของรัฐบาลกลางที่ให้สิทธิเท่าเทียมกันกับกลุ่มชาติพันธุ์จะยุติสงครามกลางเมืองในเมียนมา และประเทศเพื่อบ้านจะสนับสนุนเป้าหมายนี้อย่างเต็มที่

ลงนามโดย
1. Action for Shan State Rivers
2. Shan State Farmers’ Network
3. Shan Farmers’ Network
4. Shan Sapawa Environmental Organization
5. Shan Human Rights Foundation
6. Shan Women’s Action Network
7. Shan Students Union-Thailand
8. Shan Youth Power
9. Shan Youth Organization (Taunggyi)
10. Shan Youth Network Group
11. Kaw Dai
12. Workers’ Solidarity Association
13. Zao Khur Tai
14. Nong Zarng Customary Land Committee
15. Toom Toan Tai
16. Shan Relief and Development Committee
17. Community Action for Development Education (Shan State)
18. Mong Pan Youth Committee
19. Koong Jor Refugee Camp Committee
20. Wan Paing Fah IDPs Camp Committee
21. Laikha Youth Association
22. Capacity Building for Youth (Laikha)
23. Shan State Women’s Organisation
24. Shan State Youth Network Committee
25. Tai Literature and Culture Association (KarLi)
26. Tai Youth Organization (Karli)

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือขายพลเมืองภาคเหนือ