3 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

3 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2559
จังหวัดตาก เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ให้ฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม
    ที่ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมรับฟังเวทีแสดงความคิดเห็น “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม” โดยมีนักการเมือง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น นักธุรกิจ นักวิชาการ สื่อมวลชน นักศึกษาและภาคประชาชน จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
นายเดชดนัย สนเพ็ง ผอ คณะกรรมการการเลือกตั้ง.กกต.ประจำจังหวัดตาก กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม เพื่อเป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแพร่และอธิบายให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ ตามยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 ทั้งฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการตัดสินใจ พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงอย่างพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมนี้//////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ประจำเดือนสิงหาคม 2559
     ที่ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยในที่ประชุมมีการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาประจำการใหม่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก การมอบป้าย  และมีวาระการประชุมประกอบด้วย การรายงานข้อมูลการบริหารโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ประจำเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา   ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมู่บ้านละ 2 แสน   การแก้ไขนามหน่วยโดยหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนามหน่วยจากเดิมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 310 เปลี่ยนเป็น กองบังคับการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 310  และ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 310  เปลี่ยนเป็น ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 310  และขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ที่ยังไม่มีใบอนุญาต ให้มาดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอตุสาหกรรมจังหวัดตาก    ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงประชามติโดยพร้อมเพรียงกันในเขตพื้นที่บริการของตนเอง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และอำเภอแม่สอด กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามลคมเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยในช่วงเช้าเวลา 6.00 น.เป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 85 รูป ณ บริเวณโรงเรียนสรรพวิทยาคม หอประชุมด้านหน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคม เวลา 8.00 น
 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด  และ เวลา 18.00 น.พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด//////////////////////  
ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ
พี่น้องชนเผ่า ในพื้นที่อำเภอพบพระ ร่วมรณรงค์ เคาะประตูเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติ
     ที่หอประชุมอำเภอพบพระ จ.ตาก นายประสงค์ หล้าอ่อนนายอำเภอพบพระ เรียกประชุมผู้นำท้องถิ่น ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสารวัตรกำนัน มาประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งชุดออกรณรงค์และเชิญชวนประชาชนของแต่ละพื้นที่ให้ออกมาใช้สิทธิลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 59  นอกจากนี้ยังได้นำชาวเขา 6 ชนเผ่า ประกอบด้วยจีน ลาหู่ อิ่วเมี่ยน กระเหรี่ยง ม้ง ลีซอ มาทำหน้าที่ออกเคาะประตูบ้านของแต่ละชนเผ่าในพื้นที่ รวมทั้งใช้ภาษาของชนเผ่านั้นๆเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิให้หมดทุกคน ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอพบพระ มีชนเผ่ามากที่สุดเกือบ 10 เผ่า และยังเป็นพื้นที่และฐานคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์เกือบยกอำเภอ ดังนั้นจึงต้องใช้ผู้นำชนเผ่าเข้าไปทำความเข้าใจในการลงประชามติ โดยใช้สโลแกน “รับไม่รับไม่ว่า แต่ขอให้ออกมาใช้สิทธิไว้ก่อน”///////////////////////////
ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา
พบบัญชีรายชื่อได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอพบพระ นายอำเภอเร่งหาสาเหตุคาดลมพัดขาดเสียหาย
      นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี ผกก.สภ.พบพระ ร.อ.ชาครีย์ แก้วศรีศุภวงศ์ ผบ.กองร้อย ทหารราบที่.422 ร.ต.ท.จักรพงศ์ แสนพรม ตชด. 346 พร้อมด้วยนายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ กำนัน ต.รวมไทยพัฒนา ตรวจสอบเหตุฉีกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงประชามติ ที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น ต.รวมไทยพัฒนา ซึ่งจากการตรวจสอบพบถูกฉีกไปจำนวน 3 แผ่นเป็นบัญชีรายชื่อ 2 แผ่น และใบปะหน้า 1 แผ่น จากการตรวจรอบบริเวณห่างไปประมาณ 50 เมตร พบกระดาษดังกล่าวเปียกฝนถูกทิ้งไว้  คาดว่าเมื่อกลางดึกเกิดลมพายุอย่างหนักคาดว่าน่าจะพัดกระดาษบัญชีรายชื่อขาดหายไป
 นายประสงค์ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากกำนันว่ามีคนฉีกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ บนศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น ต.รวมไทยพัฒนา จากการมาตรวจสอบพร้อมทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง คาดว่าเหตุน่าจะเกิดจากเมื่อกลางคืนที่ผ่านมามีลมฝนตกรุนแรงและอาจจะพัดพากระดาษบัญชีรายชื่อจนขาดปลิวไปตามกระแสลม เบื้องต้นได้สั่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน หากบอร์ดบัญชีรายชื่อตั้งในจุดที่อาจเจอภัยธรรมชาติ ช่วงเย็นให้เก็บไปไว้ในที่ปลอดภัย ช่วงเช้าค่อยนำออกมา รวมทั้งได้จัดพิมพ์รายชื่อที่ขาดหายไปแล้ว/////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา
ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม 2559
     นายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหล บุญส่ง รองประธาน จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนสิงหาคม 2559 ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ศาลาเอนกประสงค์วัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 60 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ กาจรับรองวาระการประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา การสรุปรายรับรายจ่ายเงินสะสมของทางชมรม เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่อง การจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2559 
      การจัดกิจกรรมนันทนาการจิตอาสาขุมชนของสมาชิกผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม การจัดกิจกรรมสมาชิกผู้สูงอายุในช่วงเช้าของวันที่ 17 สิงหาคม 2559 โดยมีพิธีทางศาสนา การอ่านอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี การร่วมขับร้องเพลงถวายพระพร เพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นเชิญแม่ดีเด่นทั้ง19 ชุมชนพร้อมมอบของที่ระลึก การประกวดแม่ดีเด่นสุขภาพดีและแม่อายุมากที่สุด ผู้สูงอายุแต่ละชุมชนร้องเพลงที่มีคำว่าแม่และเล่าเรื่องความประทับใจที่มีต่อแม่ หลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นการรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เทศบาลนครแม่สอด ปรับปรุงสถานที่ และตัดแต่งกิ่งไม้ รับมือหากมีพายุเข้าในช่วงฤดูฝนนี้
                ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  มอบหมายให้ นายกุล  เครือวีระ  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลนครแม่สอด ปฏิบัติหน้าที่ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้  ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนอินทรคีรี เยื้องตาดสดเทศบาลบ้านเหนือ  เพื่อป้องการไม่ให้กิ่งไม้ไปพาดสายไฟฟ้า ป้องกันการหักโคน ของกิ่งไม้ใหญ่  และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวาระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ หากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด พบเห็นจุดใดที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการหักโคนของกิ่งไม้ ต้นไม้ ภายในพื้นที่ เขตเทศบาลนครแม่สอดสามารถแจ้งได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์  เทศบาลนครแม่สอด ในวันและเวลาราชการ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป