3.สมาคมญี่ปุ่นคลินิกแม่ตาวจัดโครงการดนตรีแลกเปลี่ยนเชื่อมความความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ

3.สมาคมญี่ปุ่นคลินิกแม่ตาวจัดโครงการดนตรีแลกเปลี่ยนเชื่อมความความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ

3.สมาคมญี่ปุ่นคลินิกแม่ตาวจัดโครงการดนตรีแลกเปลี่ยนเชื่อมความความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ

                ที่หอประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด สมาคมญี่ปุ่นคลินิกแม่ตาวจัดโครงการดนตรีแลกเปลี่ยนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ โดยมีนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวและนางสาวมิโดริ ซูซูกิ อาสาสมัครสมาคมญี่ปุ่นคลินิกแม่ตาวเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 38 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย  ศูนย์การเรียนซีดีซี โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนอนุกูลวัดดอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีและโรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดนตรีแลกเปลี่ยนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติกว่า 150 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนศึกษาวัฒนธรรมการแสดงดนตรีที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงของนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยนำมาซึ่งสันติภาพของทั้ง 2 ประเทศรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตข้างหน้านี้

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป