5 บทเรียนแด่ผู้แสวงหาสันติภาพ เหตุวิสามัญฯ นศ.ที่ทุ่งยางแดง จาก ม.ฟาฏอนี

5 บทเรียนแด่ผู้แสวงหาสันติภาพ เหตุวิสามัญฯ นศ.ที่ทุ่งยางแดง จาก ม.ฟาฏอนี

20151004121121.jpg

“ผมดีใจที่วันนี้ แม้ว่าทุกอย่างจะไม่สิ้นสุดภายในวันนี้ แต่ (ก็) ได้รู้ว่าลูกๆ ของเราบริสุทธิ์”
ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฎอนี กล่าวในงานแถลงข่าวผลสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์บ้านโต๊ะชูด เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2558
ภาพจาก: อัลฟะลาฮฺ เเละสมาคมบัญฑิตเเละนักศึกษาอัสสลาม (AGSA)

10 เม.ย. 2558 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ออกแถลงการณ์เรื่อง การเสียชีวิตของนักศึกษาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 2/2558 ใจความสำคัญยืนยันถึงความบริสุท์ของผู้เสียชีวิต ด้วยผลจากการตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 4 รายไม่ใช่ผู้ก่อการรุนแรง และไม่ใช่แนวร่วมผู้ก่อการรุนแรงแต่อย่างใด

ขณะที่จุดเริ่มต้นของการปิดล้อมตรวจค้นครั้งนี้ ชอบด้วยเหตุผลในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามอาวุธปืนของกลางที่พบข้างผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุไม่ได้เป็นของผู้เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มต้น และให้เป็นหน้าที่ของการแสวงหาหลักฐานในชั้นกระบวนการยุติธรรมต่อไป

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า ยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติ ทั้งยังสะท้อน 5 บทเรียนจากสถานการณ์ดังกล่าวสำหรับทุกฝ่ายที่แสวงหาสันติภาพว่า

  1. จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าด้วยกลไกของกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงหลักสันติวิธี และสันติธรรมเป็นที่ตั้งอย่างเป็นรูปธรรม
  2. การป้องกันย่อมประเสริฐกว่าการเยียวยา ดังนั้นทุกฝ่ายจึงต้องพยายามขจัดการสร้างเงื่อนไขที่เป็นชนวนก่อความรุนแรง ด้วยการแสดงความบริสุทธิ์ใจ มีทัศนคติเชิงบวกกับประชาชนและสังคมในการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการยกระดับสังคมในทุกมิติของการพัฒนา พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและโอกาสด้วยความบริสุทธิ์ใจ รอบคอบและใฝ่สันติ
  3. เรียกร้องสื่อทุกแขนงใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวด้วยจรรยาบรรณของสื่อมวลชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ค้นหาความจริงให้ปรากฏสู่สาธารณะอย่างทั่วถึง และขอขอบคุณสื่อทุกแขนงที่ทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรรม
  4. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเร่งนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและจริงใจ มีความโปร่งใส ถูกต้อง และรอบคอบ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ
  5. ทางมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเชื่อมั่นว่า สันติภาพที่แท้จริง คือ ปลายน้ำที่มาจากต้นลำธารแห่งความยุติธรรม บริสุทธิ์ใจ และความดีงามเท่านั้น

20151004120227.jpg20151004120229.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง