5.ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายประเทศไทย มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมา พร้อมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 20/2558

5.ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายประเทศไทย มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมา พร้อมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 20/2558

5.ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายประเทศไทย มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์  ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมา พร้อมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 20/2558

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายประเทศไทย มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์  ให้กับนายอูหล่วยกั่วอู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีพร้อมด้วยคณะ ที่เดินทางมาเป็นตัวแทนราษฎรชาวเมียนมาร์  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคตะวันตกของประเทศเมียนมา โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางการประเทศไทย ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีพร้อมคณะและส่งมอบสิ่งของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

                 หลังจากนั้นจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 20/2558   ร่วมกับส่วนราชการ พร้อมคณะที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเเละคณะทำงานระดับตำบล โดยในที่ประชุม ได้ชี้เเจงในประเด็นหลักถึงการมอบหมายภารกิจในการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาในพื้นที่ เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.เเม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 30  สิงหาคม 2558 โดยให้ส่วนราชการเเละภาคเอกชนได้หารือเเละรับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งสถานที่  การให้การต้อนรับคณะ กำหนดการ ข้อมุลการนำเสนอ การจัดเจ้าหน้าที่ เเผนการเดินทางตรวจเยี่ยมในการลงพื้นที่ เเผนการจัดพื้นที่นิทรรศการ  อีกทั้งด้านการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย เเละการจัดการด้านกลุ่มมวลชนในพื้นที่  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละให้เกิดความพร้อมของทุกภาคส่วนให้มากที่สุด ส่วนทางด้านการเตรียมความพร้อม ที่นิคมสหกรณ์เเม่สอด จำกัด ที่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมเเละรับการรายงานผลการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม Social Business  ในรูปเเบบสหกรณ์สหกรณ์เพื่อรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยคณะทำงานได้เตรียมการในส่วนโครงสร้างต่างๆเเละได้จัดเป็นรูปเเบบพร้อมทั้งมอบหมายภาระกิจกับส่วนที่เกี่ยวของเเล้ว 

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป