6 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

6 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 6 เดือนสิงหาคม 2559

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันรพี ประจำปี2559

                 ที่สนามกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ศาลจังหวัดแม่สอดจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา รพี 59 โดยมีนายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา รพี 59  สืบเนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งบรรดานักนิติศาสตร์ทั้งมวลได้เทิอทูนพระองค์เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และร่วมกันกำหนดเป็น “วันรพี” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ดำเนินงานราชการกระบวนการยุติธรรมเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว บังเกิดผลให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งปวงเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ สะดวก รวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกนทั่วทุกศาล ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ดังนั้น หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคเอกชน จึงร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง ทีม VIP ศาลแม่สอด พบกับ ทีมเยาวชน  และทีมตำรวจ พบกับ ทีมยุติธรรมแม่สอด ซึ่งการแข่งขันเป็นได้ด้วยความสนุกสนาน////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทศิริ

หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ไทย-เมียนมา จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักประดาน้ำ SCUBA  สกูบ้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

                 ที่โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี ประธานกรรมการมูลนิธิเพชรเกษม สาขาอำเภอท่าสองยาง และ นายสมศักดิ์ สายสวาท ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท ได้นำพี่น้องหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนซีกตะวันตกของจังหวัดตาก จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักประดาน้ำ SCUBA เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย และ ค้นหาผู้สูญหายทางน้ำ   โดยมูลนิธิเพชรเกษม สาขาอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ระหว่างประเทศ ให้มีความพร้อมงานด้านบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือสังคม มีความรู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็น จนสามารถช่วยเหลือผู้ป่ายและผู้ได้รับบาทเจ็บในเบื้องต้นได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในช่วงฤดูฝน ได้ดียิ่งขึ้น   จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประดาน้ำ เพื่อเป็นทีมช่วยเหลือประชาชนในการค้นหาผู้สูญหายในน้ำ โดยมีการฝึกปฏิบัติจริงในการว่ายน้ำ การลอยตัว ทฤษฏี Open Water และวิธีการใช้เครื่องอัดอากาศ ทดสอบการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำ โดยมีหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ประกอบด้วย มูลนิธิเพชรเกษม ท่าสองยาง, สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ แม่สอด, กู้ชีพ อบต.แม่ปะ, กู้ชีพ อบต.โมโกร อำเภออุ้มผาง, กู้ชีพเทศบาลตำบลแม่กุ และ กู้ชีพเมียนมา ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมจำนวนกว่า 50 นาย//////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

ชาวบ้านชุมชนจ๊อกจอสามัคคี เขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับประธาน 19 ชุมชนพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                        ชาวบ้านในชุมชนจ๊อกจอสามัคคี เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดนำโดย นายสำราญ นามราช ประธานชุมชนและประธานชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้ร่วมใจกัน ปรับภูมิทัศน์  สถานที่ ตัดหญ้าที่ขึ้นรกร้างบริเวณไหล่ทางในเขตชุมชนของตน และบริเวณหน้าที่ทำการชุมชน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ  ซึ่งบริเวณที่ชาวชุมชนจ๊อกจอสามัคคีได้ร่วมกันมาทำความสะอาดคูคลอง ตัดกิ่งไม้ที่ขึ้นอยู่กีดขวางทางน้ำในลำห้วย บริเวณนี้มีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี  ชาวบ้านในชุมชนต่างเห็นพ้องต้องกันในการร่วมพัฒนาบริเวณชุมชนจ๊อกจอสามัคคี เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังและเพื่อเป็นการระบายน้ำที่ดีขึ้น ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ด้วย

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว วรภา  พันลุตัน

รพ.แม่สอด จัดโครงการพัฒนาการดำเนินงานดูแลและเยียวยาจิตใจในสถานการณ์วิกฤติสุขภาพจิต

            ที่ห้องประชุมพลอยชมพู ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต  นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการดำเนินงานดูแลและเยียวยาจิตใจในสถานการณ์วิกฤติสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่ทีม ( MCATT ) ของโรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลลูกข่ายทั้ง 5 อำเภอ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระยะยาว โดยการอบรมและทำแผนในครั้งนี้มีมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านจิตเวช ทั้ง 5 อำเภอชายแดนเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน

               นายแพทย์ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต  นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลแม่สอด  กล่าวว่า ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตในหลายรูปแบบ ทั้งเข้มข้นและกระทบความรู้สึกของคนในวงกว้าง เช่น กรณีที่เป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ล้วนแต่เป็นภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกเหตุการณ์ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและบุคลอันเป็นที่รัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ประสบภาวะวิกฤต เกิดปัญหาสุขภาพจิต  วิตกกังวล เครียด ซึมเศร้า  ท้อแท้ พยายามฆ่าตัวตาย บุคลเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงตามมา โรงพยาบาลแม่สอดในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการดูแลหน่วยบริการที่เป็นลูกข่ายและหน่วยบริการปฐมภูมิที่รับผิดชอบได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนามาตรฐานบริการด้านความรู้และทักษะการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการดำเนินงานดูแลและเยียวยาจิตใจในสถานการณ์วิกฤติสุขภาพจิตขึ้น////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว วรภา  พันลุตัน

บรรยากาศเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเดินทางมารับหีบบัตรเลือกตั้งการลงประชามติ

           เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 120 หน่วย ทั้ง 10 ตำบลได้เดินทางมารับหีบบัตรเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา  08.00 น. ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเดินทางมารับหีบบัตรเลือกตั้งการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นไปอย่างคึกคักโดยทางอำเภอแม่สอดโดยนายธนยศ ปานขาว ผู้อำนวยการประจำศูนย์การลงประชามติอำเภอแม่สอด ได้จัดเจ้าหน้าที่เขตจำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยจำนวน 30 คน ดูแลความปลอดภัยในการรับหีบบัตรเลือกตั้ง ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. มีผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยของแต่ละหน่วย ทยอยเดินทางมารับหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อไปประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยความเรียบร้อย เพื่อพร้อมให้ประชาชนใช้สิทธิลงคะแนนในเวลาตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ซึ่งอำเภอแม่สอดมี 10 ตำบลและหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 120 หน่วย และมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 81,201 คน ซึ่งแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย ดูแลการเลือกตั้ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กกต.ประเขต ยังได้ชี้แจง ทำความเข้าใจในการนำหีบบัตรไปยังหน่วยเลือกตั้ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบของ กกต.อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่เดินทางมารับหีบบัตรเลือกตั้ง บนหีบบัตรเลือกตั้งอย่างครบถ้วน

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 

รายงานพิเศษเรื่อง   การรับมือกับวัณโรคในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป