KNU จัดงานวันปฎิวัติ ครบรอบ 67 ปี กองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอิสระ

KNU จัดงานวันปฎิวัติ ครบรอบ 67 ปี กองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอิสระ

20163101173353.jpg20163101173354.jpg20163101173217.jpg20163101173217_0.jpg

KNU จัดงานวันปฎิวัติ ครบรอบ 67 ปี กองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอิสระ KNU เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวกะเหรี่ยง ที่กองบัญชาการ กองพลที่ 5 และที่ 7 – ตามรอย นายซอบาลูจี ผู้นำปฎิวัติ ยุคแรก และนายพลโบเมียะ อดีตผู้นำนักต่อสู้ของชนเผ่า

—————————–

ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ เมื่อเช้าวันที่ 31 มกราคม 2559 พล.อ.อาวุโส มูตู เส่ ประธานาธิบดี กองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอิสระ KNU เป็นประธานจัดงานวันปฎิวัติ ครบรอบ 67 ปี กองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอิสระ KNU เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวกะเหรี่ยง ที่กองบัญชาการ กองพลที่ 5 และที่ 7 ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ตรงข้าม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รอยต่อ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามรอย นายซอบาลูจี อดีตผู้นำที่นำชนชาวกะเหรี่ยงออกมาประกาศอิสรภาพและปฎิวัติเพื่อการปกครองตนเองภายใต้กฎหมายแห่งรัฐ เมื่อ 67 ปีก่อน และมี นายพลโบเมียะ อดีตผู้นำทางทหารและนักต่อสู้ของชนเผ่า สืบทอดเจตนารมณ์ร่วมกันจนมาถึงยุคปัจจุบัน การจัดงาน ปีนี้ ครั้งนี้ มีผู้นำกะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆ มาร่วมงานทุกกลุ่มรวมทั้งผู้แทนรัฐบาลพม่าและผู้แทนชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ โดยในครั้งนี้กลุ่ม KNU จัดงานร่วมกับกลุ่มพันธมิตร เช่นกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) รวมทั้งคณะกรรมการกลุ่มกะเหรี่ยงแห่งประเทศไทย(Karen Group) ทั้งนี้ยังเป็นการรณรงค์ระลึกวันปฏิวัติแห่งชาติกะเหรี่ยง ครบรอบปีที่ 67 ร่วมกับพี่น้องกะเหรี่ยงรัฐกะเหรี่ยง ในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี การจัดงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นในหลายพื้นที่ ในรัฐกะเหรี่ยง โดยมีพี่น้องกะเหรี่ยงทั่วโลก 45 ประเทศได้กลับมาร่วมงานรำลึกการปฏิวัติแห่งชาติกะเหรี่ยง
รายงานข่าวแจ้งว่า นายซอบาลูจี ผู้นำการปฎิวัติ ยุคแรกและ นายพลโบเมียะ อดีตประธานาธิบดีสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอิสระ KNU และอดีต ผู้นำทางทหารและพลเรือนของชนชาวกะเหรี่ยง ถือว่าเป็นนักรบและนักต่อสู้ที่ประชาชนชาวกะเหรี่ยงให้ความศรัทธายอมรับและนับถือมากที่สุดคนหนึ่ง ที่ยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกับ ทหารและประชาชนชาวกะเหรี่ยง กับรัฐบาลพม่า และเป็นผู้เริ่มจัดงานวันปฎิวัติและประกาศอิสรภาพของกะเหรี่ยง และปัจจุบัน มี พล.อ.อาวุโสมูตู เส่ เป็นผู้นำสูงสุด ยึดมั่นในอดุมการณ์การต่อสู้สืบแทน
/////////////////////
ภาพ / ข่าว Thanarak Pinitwong

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป