PHAYAOMALL.COM : เว็บไซต์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

PHAYAOMALL.COM : เว็บไซต์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..รุกหน้าเปิดตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป SME/OTOP และโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่อโดเมน http://phayaomall.com

จังหวัดพะเยาได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

ผู้ก่อตั้งบริษัทฯได้ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,000 หุ้น ประกอบด้วย ภาครัฐ 200 หุ้น ภาคเอกชน 1,990 หุ้น ภาควิชาการ 100 หุ้น ภาคประชาสัมคม 1,500 หุ้น และภาคประชาชา 210 หุ้น รวมเงินหุ้นทั้งสิ้น 4 ล้านบาท
วันนี้ 22 กย.2559 ผมยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่อชุมชน พร้อมด้วยนายธนพล อินสุข นศ.ฝึกงาน ม.พะเยา เยี่ยมเยือนที่ทำการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตั้งอยู่ที่อาคารหอการค้าจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามกับห้างโลตัสพะเยา เลขที่ 167/9 หมู่ที่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา
ได้รับการต้อนรับอย่างมิตรไมตรีจาก จนท.บริษัทฯ นางสาวรุ่งฤทัย ทะนันใจ และนางสาวเพ็ญนภา ยอดบุญมี อย่างอบอุ่น หากท่านมีโอกาสเชิญแวะเยี่ยมนะครับ…

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..