[ถ่ายทอดสด] เสวนาวิสัยทัศน์ปาตานี/ชายแดนใต้ 2020 ครั้งที่ 3 : ทิศทางปาตานี/ชายแดนใต้

[ถ่ายทอดสด] เสวนาวิสัยทัศน์ปาตานี/ชายแดนใต้ 2020 ครั้งที่ 3 : ทิศทางปาตานี/ชายแดนใต้

 

กำหนดการ
3rd  Wawasan Patani 2020 : Arah Tuju Patani
เสวนาวิสัยทัศน์ปาตานี/ชายแดนใต้ 2020 ครั้งที่ 3 : ทิศทางปาตานี/ชายแดนใต้
วันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง

www.patanipeoplecollege.org
www.deepsouthwatch.org
www.wartani.com 
www.citizenthaipbs.net

 

20150306135717.jpg

วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 ชมวิดีโอนำเสนอบริบทสังคมปาตานี/รู้จักกับวิทยาลัยประชาชน
09.15 – 10.00 เปิดงาน
กล่าวนำงานเสวนา Wawasan Patani 2020 โดยนายแวอิสมาแอล์  แนแซ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาชน
เปิดพิธีโดยตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ *
ปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Dr. Kamarulzaman Askandar University Malaysia Sabah (UMS) and Coordinator, Southeast Asia Conflict Studies Network (SEACSN)
10.00 – 11.00 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรสันติภาพ วิทยาลัยประชาชน 3 หลักสูตร
11.00 – 11.20 กล่าวสุนทรพจน์ “ทิศทางสังคมปาตานี/ชายแดนใต้” จาก 11 ท่าน ผู้มีวิสัยทัศน์ มุมมอง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
11.20 – 12.00 การแสดงสันติภาพปาตานีชุดพิเศษจากนักศึกษาวิทยาลัยประชาชน 3 หลักสูตร
12.00 – 13.30 พักเที่ยง
13.00 – 15.50 กล่าวสุนทรพจน์ “ทิศทางสังคมปาตานี/ชายแดนใต้” (ต่อ)
15.50 – 16.15 วงแลกเปลี่ยน
16.15 – 16.30 สรุปและปิดงาน โดย Professor Dr. Kamarulzaman Askandar, University Malaysia Sabah (UMS) and Coordinator, Southeast Asia Conflict Studies Network. (SEACSN)

20150306135744.jpg

วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุมศรีวังสา ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์

08.30  – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 กล่าวต้อนรับ/กล่าวนำสู่กิจกรรม
09.15  – 10.00 การนำเสนองานวิชาการ หัวข้อ “ถอดบทเรียนกระบวนการสันติภาพ กรณีศึกษา 7 พื้นที่ขัดแย้ง” โดยนักศึกษาหลักสูตร Training of Trainer (TOT) เพื่อความขัดแย้งในระยะเปลี่ยนผ่าน
10.00 – 11.00 การโต้วาทีสันติภาพ หัวข้อ “ความรุนแรงจำเป็นต้องมีหรือไม่” โดย นักศึกษาหลักสูตรความขัดแย้งในระยะเปลี่ยนผ่าน
11.00 – 12.00 การแสดงละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง  (Forum Theater) เรื่อง ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดย นักศึกษาหลักสูตรโรงเรียนประชาธิปไตยและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์
12.00 – 13.30 พักเที่ยง
13.30 – 13.40 สรุปการนำเสนอของภาคเช้า
13.40 – 15.30 การเสวนาอย่างมีส่วนร่วม หัวข้อ “เราจะเตรียมพร้อมสู่กระบวนการสันติภาพอย่างไร” โดยตัวแทนนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร
15.30 – 16.00 วงแลกเปลี่ยน
16.00 – 16.30 ประมวลงาน/และกล่าวปิดงาน 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง