กกล.รส.ประจำพื้นที่ จว.ล.ย. ประชุมติดตามสถานการณ์และชี้แจงโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

กกล.รส.ประจำพื้นที่ จว.ล.ย. ประชุมติดตามสถานการณ์และชี้แจงโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

พล.ต.วรทัต สุพัฒนานนท์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.ย.ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ประชุมติดตามสถานการณ์และชี้แจงโครงการปรองดองสมานฉ้นท์เพื่อการปฏิรูป ตลอดจนเตรียมการวางแผนจัดกิจกรรม”คืนความสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน”ให้กับประชาชนในพื้นจังหวัดเลย ให้ครบทั้ง 14 อำเภอ

 ABOUT THE AUTHOR

แนะนำตัวกันหน่อยนะคะ :)