7มี.ค.59 งานแถลงข่าวโครงการปั่นจักรยานมิตรภาพ ไทย เมียนมาร์ ป์ที่ 17 ปี2016 ณ หอกาค้าจังหวัดตาก

7มี.ค.59 งานแถลงข่าวโครงการปั่นจักรยานมิตรภาพ ไทย เมียนมาร์ ป์ที่ 17 ปี2016 ณ หอกาค้าจังหวัดตาก

การแสดงฟ้อนพม่าของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอาจ แสดงประเพณีของเพื่อนบ้านได้งดงามยิ่ง เป็นการแสดงก่อนหน้าจะมีการจัดการสัมนาและแถลงข่าว งานโครงการปั่นจักรยานมิตรภาพ ไทย เมียนมาร์ ป์ที่ 17 ปี2016 ณ หอกาค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป