9 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

9 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 9 เดือน กันยายน 2559

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ พร้อมคณะทีมที่ปรึกษา  ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก       ติดตามการดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล

ที่ ห้องประชุมชั้น4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.เเม่สอด จ.ตาก นางสาว พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ พร้อมทีมที่ปรึกษา ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก       ติดตามการดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้เเจงเเละรายงานการดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ตามที่ สศช. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ทำเเผนพัฒนาเเละติดตามประเมินผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล  จึงนำทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ศึกษารับทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแผนงานเเละความคืบหน้าการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อจัดทำข้อมูลในภาพรวม ก่อนที่จะสรุปผลการศึกษานำไปกำหนดแนวทางการพิจารณาตามภาระหน้าที่เสนอ กนพ. ต่อไป

ทั้งนี้หลังจากได้รับทราบข้อมูลในที่ประชุมแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 เเละโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา  แห่งที่ 2 ที่บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อ.เเม่สอด จ.ตาก โดยนายสนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมท่าข้ามตามเเนวชายเเดนเก็บข้อมูลนำไปประกอบความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจอีกด้วย

//////////////////////////////////////////

รพ.แม่สอด รณรงค์ให้ความรู้โรคซิกา และไข้เลือดออกในชุมชน

อาคารการเคหะแห่งชาติ ชุมชนอิสลาม เทศบาลนครแม่สอด นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธาน เปิดงานการรณรงค์และพัฒนาศักยภาพแนวร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคซิกาและไข้เลือดออกในชุมชนอิสลาม    เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ชาวชุมชน ศาสนาสถาน และโรงเรียน เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง   เพื่อป้องกันและควบคุมโรคซิกาและไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

          นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า ไข้เลือดออกยังเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด ซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การขยายพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และในขณะนี้มีข่าวการระบาดของไวรัสซิกา ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการในการป้องกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากไทยมีระบบรายงานที่เป็นปัจจุบันจากพื้นที่และมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การกำจัดลูกน้ำและยุงลาย จึงขอให้ประชาชนถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่อยู่ในบ้านเรือน ที่ทำงาน ที่สาธารณะต่างๆ เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน ตัดวงจรชีวิตของยุงลาย เพื่อให้การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รวมทั้งโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/////////////////////////////////////////////

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษา จัดงานมหกรรมดนตรี อัครศิลปิน เฉลิมพระเกียรติ

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมดนตรี อัครศิลปิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี โดยภายในงานจัดให้มีพิธีถวายพระพร การแสดงดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านของเราศิลปินจังหวัดตาก การจัดนิทรรศการ และการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของเยาวชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีความอัจฉริยะ มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีไทย ด้านการแสดงต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

*//////////////////////////////////////////////////////////

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดการประชุมหารือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ก่อนการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการชายแดนไทย – เมียนมา ครั้งที่ 53 (2/59)

                ที่ห้องประชุมวัชโรภาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 พันเอกไมตรี ชูปรีชา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4  เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ก่อนการประชุมร่วมกับคณะกรรมการชายแดนไทย – เมียนมา ครั้งที่ 53 (2/59) โดยมีส่วนราชการ ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมขอหารือในการประชุม โดยมีสาระข้อหารือประกอบด้วย เรื่องที่ฝ่ายไทยขอแจ้งให้ทราบว่า ในปี 2559-2560 ฝ่ายไทยจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งตามโครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนฝั้งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง จังหวัดตาก จำนวน 2 โครงการ ความร่วมมือในการจัดการระบบบริการสุขภาพ  ความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรค  การใช้บัตรผ่านแดนหรือบัตรผ่านชั่วคราว  สถารการณ์ยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี  การทิ้งขยะลงแม่น้ำเมย  และการส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมา ที่อาซัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทย เป็นต้น โดยจะมีการประชุมระหว่าง ไทย – เมียนมา เกิดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

//////////////////////////////////////////////////

อำเภอแม่สอดจัดการอบรมโครงการผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

ที่ห้องประชุม วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท  นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 350 คน เข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียง โดยการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญจะเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ โดยรัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ตามกลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อลดปัญหายาเสพติดทั่วประเทศและขจัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นเกราะคุ้มภัยยาเสพติดในแต่ละระดับ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายการควบคุมผู้เสพผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มากที่สุด

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

//////////////////////////////////////////////////////////

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมเวทีเสวนา ความหวังและอนาคตของการปฏิรูปท้องถิ่นไทย และเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ครั้งที่ ๖๐

                 ที่โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “ความหวังและอนาคตของการปฏิรูปท้องถิ่นไทย” ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการเสวนา   ซึ่งในช่วงเช้ามีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง”การปกครองท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และ ศาสตราจาย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่  และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปัญหาและข้อขัดข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา   และช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มการเสวนาออกเป็น ๔ กลุ่ม  ประกอบด้วย  ๑)อบจ.  ๒)เทศบาล   ๓)อบต.   ๔)ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ทำการรวบรวมและสรุปประเด็นของแต่ละกลุ่ม และส่งตัวแทนเพื่อชี้แจงประเด็นการนำเสนอแก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                จากนั้น ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด(อนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ครั้งที่ ๖๐ ในคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  โดยมี นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีนางนินนาท ชลิตานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ  ที่ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๒๐๖ อาคารรัฐสภา๒ กรุงเทพมหานคร ในที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ซึ่งออกตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ …) พ.ศ. …

ภาพ / ข่าว เกียรติศักดิ์  จันขวา

/////////////////////////////////////////////////

บรรยาการการเปิดตัวสโมสรฟุตบอล นครแม่สอด ยูไนเต็ด พร้อมสู้ศึก D 3 ในระดับภาคเหนือ

                ถือฤกษ์อันยิ่งใหญ่ 090959 เวลา 9.09 น. เปิดตัวสโมสรฟุตบอลนครแม่สอด ยูไนเต็ด  NAKHONMAESOT UNITED ราชันตะวันตก ร่วมแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 3 กรุยทางขึ้นสู่ไทยลีกใน   สโมสรฟุตบอลนครแม่สอด ยูไนเต็ด-NAKHONMAESOT UNITED ราชันตะวันตก ได้ถือฤกษ์อันยิ่งใหญ่ วันที่ 9 เดือน 9 (กันยายน) ปี 2559 เปิดตัวสโมสร อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารสโมสร ประกอบด้วย ดร.สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ ประธานสโมสร –นายณัธนัย ชินสรนันท์ กรรมบริหารสโมสร นายอรรถกร นุ่มมีศรี ผู้จัดการทีม ส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอน (โค้ช) นายนิกรณ์ อนุวรรณ รวมทั้งยังมีนายซอทุนอ่อง นักธุรกิจอันดับต้นๆของเมืองเมียวดี ให้การสนับสนุน ภายใต้การอำนวยการและสนับสนุนโดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมแถลงข่าวพร้อมเปิดตัว และนักฟุตบอล ที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก   สโมสรนครแม่สอด ยูไนเต็ด Nakhonmaesot United – ราชันตะวันตก เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ดิวิชั่น 3 หรือ D.3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 เพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุด ขึ้นไปเล่นในระดับฟุตบอล ลีกอาชีพ ดิวิชั่น 2 หรือ D.2 ในทัวร์นาเม้นท์ หรือฤดูการแข่งขันหน้าต่อไป โดยกลุ่ม BIG BOSS คณะกรรมการบริหารสโมสร Nakhonmaesot United ได้วางแนวทางไว้ว่า ในฤดูกาลหน้าจะต้องก้าวขึ้นสู่ชั้น D.2 ให้ได้เพื่อเปิดกรุยทางสู่ไทยลีก ต่อไป ในอนาคต เพราะ เราคือ “นครแม่สอด” ราชันตะวันตก

                ดร.สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ ประธานสโมสร กล่าวแสดงความมั่นใจ ว่าทีมมีความพร้อม ทั้งบุคลากร-นักฟุตบอล-ทีมงานสต๊าฟโค้ช และเชื่อว่าสโมสรนครแม่สอด ยูไนเต็ด Nakhonmaesot United จะได้ก้าวขึ้นสู่ ดิวิชั่น 2 ในฤดูกาลหน้า
                นายณัธนัย ชินสรนันท์ BOSS กรรมบริหารสโมสร ฯ และ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่าในส่วนของเทศบาลนครแม่สอด ได้สนับสนุน โดยการจัดหานักฟุตบอลไปเสริมทีม –อำนวยความสะดวกเรื่องสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อม ที่พักระหว่างเก็บตัวนักฟุตบอล และอื่นๆที่ ทางทีมขอมา อย่างเต็มที่

                นายนิกร อนุวรรณ หัวหน้าทีมผู้ฝึกสอน หรือสต๊าฟโค้ช กล่าวว่า Nakhonmaesot United จะเน้นระบบทีมเวริ์ค ไม่มีซุปเปอร์สตาร์ เราฝึกซ้อมเป็นทีม นำทีมไปสู่ชัยชนะด้วยระบบทีม และมั่นใจสามารถเดินก้าวไปสู่ระดับ ดิวิชั่น 2 ได้

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป