DECC สวทช. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา“การพัฒนาธุรกิจไทยด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม: Digital Engineering” ฟรี!

DECC สวทช. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา“การพัฒนาธุรกิจไทยด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม: Digital Engineering” ฟรี!

สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. จัดสัมมนา “การพัฒนาธุรกิจไทยด้วย การออกแบบเชิงวิศวกรรม : Digital Engineering”  ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน ด้วย CAE  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก
 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  วิศวกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

–  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

–  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและประดับยนต์

–  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

–  อุตสาหกรรมจักรกลและชิ้นส่วน

–  อุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องมือแพทย์

–  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

ห้วข้อที่น่าสนใจ

– กล่าวเปิดโครงการ โดย ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)

– การออกแบบเชิงวิศวกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีในต่างประเทศ: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการออกแบบวิศวกรรมอากาศยาน  

โดยวิทยากร ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ

อดีตอาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมอากาศยาน NASA Langley Research Center

อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,รองผู้อำนวยการศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

– การใช้ Digital Engineering: การออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่ออุตสาหกรรมไทย

โดยวิทยากร รศ.ดร. วิโรจน์  ลิ่มตระการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

– เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ใช้ Digital Engineering: การออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

โดยผู้ประกอบการรับเชิญที่มีศักยภาพ อาทิ ไซโจเด็นกิ , อัมพรดีไซน์ และ เพชรประตูม้วน เป็นต้น

– สาธิตการใช้ Digital Engineering:การออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการประยุกต์ใช้จากตัวอย่างจริงของอุตสาหกรรม

โดยวิทยากร คุณนิทัศน์ ปานอ่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

 

ช่องทางการสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเข้าสัมมนาได้ที่ >> Click <<

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์งานสัมมนาได้ที่ >> Click <<

ลงทะเบียนออนไลน์ >> http://goo.gl/Q8hG4u  

—— สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ——-

ดูรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ >> Click <<

ส่งใบสมัครกลับมาที่ E-mail: marketing@decc.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 02-564-6310-11 ต่อ 117

**เข้าร่วมสัมมนานี้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งได้สร้างต้นแบบจริงและทดสอบต้นแบบจำนวนบริษัทละ 1 ชิ้นงาน**

 ABOUT THE AUTHOR

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design&Engineering Consulting Service Center, DECC) บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำนวณเข้ามาช่วยในด้านการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม ต่อมามีแนวโน้มว่า บริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของตน