MV สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น

MV สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น

 

Difference 

โดย ddmy studio

เพลงประกอบสารคดี ชุด กระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น
 
“ดอกไม้ต่างพันธุ์ ไม่อาจปลูกด้วยวิถีเดียวกัน”

“ชีวิตต่างกัน ไม่อาจตอบด้วยเหตุผลเดียวกัน”สารคดี ชุด “กระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น” รวม 5 ตอน 5 พื้นที่

ไม่ได้เป็นสารคดีเชิงวิชาการ 

แต่พยายามเล่าเรื่องผ่านสถานการณ์จริงของค­นในท้องถิ่นผ่านชีวิตจริง 

เพื่อถ่ายทอดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ประเ­ทศกำลังเผชิญ 

พร้อมเห็นถึงความหวัง และความพยายามลุกขึ้นมาจัดการบ้านเมืองของ­ตนเอง เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์โลกได้อย­่างทันท่วงที ติดตามชีวิตพลเมืองสามัญ กับปฏิบัติการสู่อำนาจประชาชน 

จากภาคเหนือถึงชายแดนใต้ 

จากชายทะเลตะวันออก ถึงแผ่นดินอีสาน 

ใน สารคดีชุด “กระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น” 

ทุกวันพฤหัสดี เวลา 22.30-23.30 น. 

เริ่ม 15 มกราคม 2558 ทางไทยพีบีเอส

 ABOUT THE AUTHOR

สารคดีชุด "กระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น" ออกอากาศทุกวันพฤหัสฯ เวลา 22.30-23.30 น. เริ่ม 15 มกราคม 2558 ทางไทยพีบีเอส