PHARMED EXPO 2016 เปิดโอกาสนักธุรกิจไทย เจาะตลาดสุขภาพเมียนมาร์ กัมพูชา บังคลาเทศ

PHARMED EXPO 2016 เปิดโอกาสนักธุรกิจไทย เจาะตลาดสุขภาพเมียนมาร์ กัมพูชา บังคลาเทศ

อุตสาหกรรมสุขภาพของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพเมียนมาร์ กัมพูชา บังคลาเทศ เติบโตก้าวกระโดด โดยเฉพาะสหภาพเมียนมาร์เติบโตขึ้น 3 เท่าในปี พ.ศ. 2553-2559 คิดเป็นมูลค่าตลาดรวมกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 70,000 ล้านบาท และจำนวนโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่วนราชอณาจักรกัมพูชา ภาครัฐอัดฉีดงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพประชาชนมากถึง 271 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่นเดียวกับบังคลาเทศ โรงพยาบาลเอกชนเติบโตขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการรักษาและดูแลสุขภาพ บริษัท มินห์ วี แอดเวอร์ไทซิ่ง เซอร์วิส และ เอ็กซิบิชั่น จำกัด จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาแห่งสหภาพเมียนมาร์ สมาคมทันตแพทย์กัมพูชา จัดงาน PHARMED EXPO 2016 หรือ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับนานาชาติ จัดขึ้นที่ สหภาพเมียนมาร์ กัมพูชา และบังคลาเทศ
 
 
กรุงเทพฯ – ดร. วิน เกียว กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดร. หยาง ดาราวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกอาหารและยา ราชอณาจักรกัมพูชา นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และนางสาวโรซี่ ตราง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มินห์ วี แอดเวอร์ไทซิ่ง เซอร์วิส และ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ได้ร่วมงานแถลงข่าวโอกาสทองของนักลงทุนไทย-เทศในตลาดอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กัมพูชา และบังคลาเทศ ภายในงาน PHARMED EXPO 2016 พร้อมด้วยผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศไทยกว่า 40 ราย
 
Pharmed Expo งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับนานาชาติ จัดขึ้นที่ สหภาพเมียนมาร์ กัมพูชา และบังคลาเทศ เป็นเวทีเจรจาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมความงามเพื่อผู้ประกอบการภาคธุรกิจ โดยมีกำหนดจัดงาน ดังนี้MYANMAR PHARMED EXPO 2016 ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม พ.ศ.​ 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรรศการเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ CAMBODIA PHARMED EXPO 2016 ครั้งที่ 2 ราชอณาจักรกัมพูชา จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไดมอนด์ ไอซ์แลนด์ กรุงพนมเปญ BANGLADESH PHARMED EXPO 2016 ประเทศบังคาเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแพนแปซิฟิกโซนากาอน กรุงดากา ประเทศบังคลาเทศ
 
ดร. วิน เกียว กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวว่า “ปัจจุบัน เมียนมาร์มีโรงพยาบาลอยู่ประมาณ 1,192 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงพยาบาลภาครัฐร้อยละ 86 และโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 14 โดยมีสัดส่วนเตียงที่ให้บริการเพียงร้อยละ 93 และร้อยละ 7 ตามลำดับ จากจำนวนเตียงทั้งสิ้น 73,040 เตียง ขณะที่ประชากรก็ให้ความสำคัญต่อการตรวจสุขภาพเพิ่มมากขึ้น แต่แพทย์มีอยู่เพียง 31,110 ราย อีกทั้งยังขาดแคลนยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมาก ภาครัฐบาลจึงมีแผนการเพิ่มงบประมาณในอัตราร้อยละ 6 จนถึงปี พ.ศ. 2563 และในปีนี้ ได้จัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 5,600 ราย และพยาบาล 1,300 ราย ให้สามารถรองรับปริมาณผู้ป่วยหรือคนไข้ที่มีจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
ดร. หยาง ดาราวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกอาหารและยา ราชอณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า ราชอณาจักรกัมพูชา มีการเติบโตของจีดีพีสูงถึงร้อยละ 7.3 จากประชากรทั้งสิ้น 15 ล้านราย กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 คิดเป็น 271 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 9,500 ล้านบาท) ทำให้ระบบสาธารณสุขโดยรวม ได้รับการพัฒนาไปในหลายระดับและทั่วทั้งประเทศ ทั้งในรูปแบบ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ศูนย์สุขภาพประจำจังหวัด โรงพยาบาลท้องถิ่น หรืออนามัยในแต่ละพื้นที่ ทำให้ตลาดอุตสาหกรรมยา จึงเป็นที่จับตามองจากนักลงทุนต่างชาติ เกือบร้อยละ 80 ยอดขายของอุตสาหกรรมยาอยู่ในกรุงพนมเปญและจังหวัดใกล้เคียง และประมาณร้อยละ 55 เป็นการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
 
นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า อุตสาหกรรมสุขภาพของบังคลาเทศมีการพัฒนาและเติบโตทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุด ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐได้พยายามผลักดันให้เกิดการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการภายในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาเฉพาะอย่างหรือมีนวัตกรรมสูง ทำให้มีการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีการเติบโตของโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น อาทิ โรงพยาบาลอะพอลโล โรงพยาบาลสแควร์ โรงพยาบาลยูไนเต็ด เป็นต้น โรงพยาบาลเหล่านี้ กำลังเป็นที่นิยมมาก เนื่องมาจากการให้บริการ คุณภาพการรักษา ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายด้านสุขภาพมากขึ้น รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ อย่าง สหรัฐอเมริกา ส่งออกเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การผ่าตัด บริการต่างๆ มายังบังคลาเทศ การนำเข้าอุปกรณ์ยาและทางการแพทย์จะมีกระบวนการทางศุลากรที่แตกต่างกันไปตามชนิดและประเภท สำหรับยาต่อต้านมะเร็ง วัคซีน ยาเม็ดคุมกำเนิด และอื่นๆ สามารถนำเข้าได้โดยไม่เสียภาษี นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยาและเครื่องมือการแพทย์บังคลาเทศ กฎยังไม่เข้มงวดมากนัก เนื่องจากนโยบายต่างๆ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่างและรอการอนุมัติ
 
นางสาวโรซี่ ตราง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มินห์ วี แอดเวอร์ไทซิ่ง เซอร์วิส และ เอ็กซิบิชั่น จำกัด กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “งาน PHARMED EXPO 2016 ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร อาทิ โรงพยาบาล ระบบตรวจสุขภาพ อุปกรณ์ด้านการแพทย์และทันตกรรม นวัตกรรมยาและการรักษา จากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกมาจัดแสดงกว่า 80 องค์กร จาก 15 ประเทศ อาทิ จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย อินเดีย ปากีสถาน เบรารุส เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม และบังคลาเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 2,000 ราย”
 
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการ PHARMED EXPO 2016 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ราชอณาจักรกัมพูชา ประเทศบังคาเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (+84-8) 3842 7755 หรืออีเมล์ Rosie.tran@veas.com.vn หรือเว็บไซต์ 

 ABOUT THE AUTHOR

นักสื่อสาร รักการเขียน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเปิดใจยอมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ประสบการทำงานด้านการสื่อสารกว่า 18 ปี ทำงานด้านการสื่อสารและนิเทศศาสตร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย