กรณีศึกษาการประมูลคลื่นความถี่ ในต่างประเทศ

กรณีศึกษาการประมูลคลื่นความถี่ ในต่างประเทศ

กรณีศึกษาการประมูลคลื่นความถี่ ในต่างประเทศ
22 มีนาคม 2559
 
โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม
—————
 
สาธารณรัฐเช็ก
 องค์กรกำกับดูแลของสาธารณเช็ก Czech Telecommunication Office หรือ CTU ได้จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่สำหรับเทคโนโลยี 4G (800 MHz, 1800 MHz และ 2600 MHz) ในเดือนพฤศจิกายน 2012 โดย CTO คาดว่าจะมีรายได้จากการประมูลเพียง 8.72 พันล้านโครูนาเช็ก หรือ 450 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น แต่ราคาประมูลกลับพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 20 พันล้านโครูนาเช็ก หรือ 1,030 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ CTU ต้องตัดสินใจยกเลิกการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2013 โดยให้เหตุผลว่าหากราคาการประมูลคลื่นความถี่สูงเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนโครงข่ายหรือส่งกระทบต่อราคาการให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้ นักวิเคราะห์ต่างให้ความเห็นว่าราคาประมูลที่สูงมากนี้จะทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาสูธ่ตลาดได้ยาก ซึ่งต่อมา CTU ได้ปรับเงื่อนไขใหม่ในการประมูล และในการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวที่จัดขึ้นใหม่ในปี 2013 มีมูลค่าการประมูลรวมทั้งสิ้นรวม 8.5 พันล้านโครูนาเช็ก หรือ 418.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 
หมายเหตุ
– การยกเลิกการประมูลคลื่นความถี่เมื่อราคาสูงเกินไป กฎหมายของ Czech ให้อำนาจองค์กรกำกับดูแลสามารถทำได้ ซึ่งอำนาจนี้ไม่มีใน พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ของประเทศไทย  
 
Reference

 ABOUT THE AUTHOR

แนะนำตัวกันหน่อยนะคะ :) ทำงาน ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม