กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดสถาปนาครบรอบปีที่ 26

กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดสถาปนาครบรอบปีที่ 26

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 26 พ.ค.59 ที่หน้ากองบังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี น.อ.ธวัชชัย พิมพ์เมือง ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

20162805211415.jpg

ซึ่งพิธีเริ่มตั้งแต่ 07.00 น. น.อ.ธวัชชัย พิมพ์เมือง ได้นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ วงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และเครื่องสังเวยสิ่งศักดิ์ บริเวณศาลเสด็จในกรมฯ สระน้ำข้าง บก.กรมฯ จากนั้นได้เดินทางไปบวงสรวงพระรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และเครื่องสังเวยสิงศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลเสด็จในกรมฯ บนเนิน 052 น้ำหนาว จากนั้นเดินทางกลับมาบริเวณหน้า บก.กรมฯ กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลในสังกัด และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 82 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 164,000 บาท ต่อจากนั้นได้จัดให้มีการทำบุญโดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากช่องแสมสาร มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และพลทหารในสังกัด ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

20162805211438.jpg

20162805211448.jpg

น.อ.ธวัชชัย กล่าวว่า กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ถือกำเนิดมาจากการที่กองทัพเรือมีแนวความคิดที่จะจัดตั้ง “กองพลพัฒนา” มานานแล้ว แต่ขัดข้องในด้านงบประมาณ จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2532 สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ตอนบนของภาคใต้เป็นอันมาก ประกอบกับในเวลานั้นไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที กระทรวงกลาโหม จึงได้อนุมัติให้กองทัพเรือ จัดตั้งกรมก่อสร้างและพัฒนา ขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2533 โดยใช้ชื่อหน่วยว่ากรมก่อสร้างและพัฒนา สถานีทหารเรือสงขลา มีภารกิจรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ ด้วยเหตุนี้ จึงได้ถือเอาวันที่จัดตั้งหน่วยขึ้นเป็นครั้งแรกคือ วันที่ 28 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

20162805211527.jpg

กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือ มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองกำลังทางเรือ และการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การพัฒนาฐานทัพ และฐานส่งกำลังบำรุง การพัฒนาประเทศและการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา จากการที่ข้าราชการ และทหารทุกนายได้ให้ความร่วมมือตั้งใจปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละอีกด้วย

20162805211549.jpg

20162805211557.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

Sattahip Channel สัตหีบชาแนล ทางเลือกใหม่ของการรับชมสื่อข้อมูล ข่าว สาระต่างๆ ในมุมมองใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เข้าเยียมชมได้ที่ www.facebook.com/sattahipchannel ยูทูป พิมพ์ "สัตหีบชาแนล" และรับชมทางทีวีได้ทาง พีเคเบิ้ลทีวีสัตหีบ, สัตหีบเน็ตเวิร์คบ้านฉาง, แสมสารเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศทางช่อง 16 ทุกวันเวลา 11.30-12.30 น. และเวลา 19.30-20.30 น.