กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมครั้งที่ 4 จ.หนองคาย

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมครั้งที่ 4 จ.หนองคาย

16 ม.ค.57 เวลา 0900 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมครั้งที่ 4 ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เกี่ยวกับการดำเนินการให้ข้อมูลโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA – Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement) ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้ให้เกียรติเชิญ นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวชี้แจงข้อมูลโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะโฮงของ สปป.ลาว นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กล่าวดำเนินรายการ และมีผู้มาให้ข้อมูล คือ ดร.มาลาศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านประมง และนายสาธิต ภิรมย์ไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมประชุม การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะโฮง ของ สปป.ลาว, เพื่อรับฟังข้อกังวลและประเด็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในพื้นที่ 8 จังหวัดติดแม่น้ำโขง และจัดประชุมสรุป ณ กรุงเทพฯ, และเพื่อประมวลข้อมูลจากภาครัฐ ภาคประชาชนประกอบเป็นท่าทีของประเทศไทยเสนอต่อ สปป.ลาว ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการผ่าน MRCS โดยช่วงท้ายกรมทรัพย์กรน้ำได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะความคิดเห็น ซึ่งมีเครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง และประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลกระทบข้ามพรมแดนยังไม่มีความชัดเจน ข้อกังวลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการศึกษาพฤติกรรมของปลา เส้นทางของปลาที่อาจเปลี่ยนไปจากการสร้างเขื่อน วิถีการทำประมงริมน้ำโขง การทำเกษตรริมน้ำโขง เศรษฐกิจริมน้ำโขงทางประเพณีและวัฒนธรรม อีกทั้งให้เลื่อนประชุมสรุปที่กรุงเทพฯ (24 ม.ค.58) ออกไปจนกว่าจะศึกษาให้รอบด้าน ก่อนเลิกงานจัดการประชุมเครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ได้รวมตัวที่ด้านหน้าเวทีร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงพลังคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮง โดยมี นายกสันต์ ปานมีศรี ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงคุก อ่านแถลงการณ์

 

แถลงการณ์เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง หนองคาย – บึงกาฬ

“แม่น้ำไร้พรมแดน สิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน รัฐบาลต้องปกป้อง”

วันที่ 16 ธันวาคม 2557

 

วันนี้ที่ อ.เมือง จ.หนองคาย มีการจัดประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนดอนสะโฮง โดยจัดตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ.2538 ว่าประเทศที่จะสร้างที่จะกั้นแม่น้ำโขงสายหลักจะต้องมีการปรึกษาหารือล่วงหน้ากับประเทศอื่น ก่อนที่จะดำเนินโครงการที่จะดำเนินโครงการได้ นับเป็นเขื่อนแห่งที่ 2 ที่กำลังจะมีการก่อสร้างกั้นแม่น้ำโขงสายหลัก

พวกเราประชาชนลุ่มน้ำโขง คนปลูกผักริมโขง ชาวนา ผู้ใช้น้ำ คนหาปลา คนเลี้ยงปลา พ่อค้า คนขับเรือส่งสินค้าข้ามฟาก มีความห่วงกังวลใจและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้เกิดขึ้นอีก เนื่องจากมากกว่าสิบปีแล้วที่พวกเรากระทบจากการสร้างเขื่อนต้นแม่น้ำโขงในประเทศจีน จำนวน 6 แห่ง ผลกระทบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของพวกเรามาตลอด โดยเฉพาะเมื่อเดือนธันวาคม 2556 ระดับน้ำโขงเอ่อท่วมขึ้นมากกว่า 5 เมตร ภายในระยะเพียงไม่กี่วัน ยิ่งย้ำชัดถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่จะหนักหนามากขึ้นต่อพวกเรา ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวก็ไร้เงาผู้รับผิดชอบ

ปัจจุบันนี้ยังจะมีการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงขึ้นอีก พวกเราชาวน้ำโขงคงประสบภาวะหนักมากขึ้น เพราะพวกเรากำลังอยู่ในอ่างเก็บน้ำที่ถูกปิดด้วย “เขื่อนไซยะบุรี” ปิดท้ายด้วย “เขื่อนดอนสะโฮง” ถึงแม้ว่าทางเจ้าของโครงการจะอ้างว่า “เขื่อนไม่ได้ปิดลำน้ำโขง” แต่เขื่อนกำลังจะปิดช่องทางที่ปลาแม่น้ำโขงว่ายจากปากแม่น้ำโขงที่เวียดนาม ทะเลสาบเขมร ลำน้ำสาขาได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายความมั่นคงทางอาหารของพวกเราประชาชนลุ่มน้ำโขงให้หนักยิ่งขึ้น

พวกเรามีจุดยืนชัดเจนที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง และขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐและรัฐบาลกลางปกป้องสิทธิของประชาชนไทย เลิกเกรงใจเพื่อนบ้านและกลุ่มทุน มีจุดยื่นเรื่องความถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อปกป้องผลประโยชน์อันสูงสุดของประชาชนไทย เพราะแม่น้ำโขงคือแม่น้ำไร้พรมแดนและเป็นของประชาชนทุกคน

 ABOUT THE AUTHOR

ผู้เขียนมีความฝัน มีการเดินทาง มีการศึกษา และต้องการค้นหา ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อยู่รอบกายเรา เพื่อเปิดโลกทัศนะมุมมองให้กว้างมากยิ่งขึ้น ทางรูปถ่าย ทางวาจา และการเล่าเรื่องราวทางคลิป และให้เรื่องราวดำเนินการไปอย่างวิถึชีวิตที่ได้กำหนด ลองหาเรื่องราวมาเล่าฝากผ่านเว็บ ozone.2fh.co ลุย พันมุก