การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์สู่สันติภาพ

การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์สู่สันติภาพ

                   ระเบิดจากป้ายผ้า  อาจเป็นประโยคที่ไม่คุ้นหูเท่าไหร่นัก ขึ้นอยู่กับการตีความ แต่อย่างไรก็ตามคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ระเบิดที่เป็นตัวแทนของความรุนแรงและป้ายผ้าเปรียบเสมือนพื้นที่การสื่อสารที่นำไปสู่การเจรจา ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จะหันมาเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้เพื่อลดความรุนแรง

20142208192604.jpg

ขอบคุณภาพจาก โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

                 ผศ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า  จากความรุนแรงไปสู่การไม่ใช้ความรุนแรงเป็นความหมายในเชิงสัญลักษณ์ เช่น ปัญหา 3 จังหวัด มีเหตุการณ์ซึ่งเป็นความรุนแรง การยิง การฆ่ากัน โดยกลุ่มเหล่านั้นต้องการเรียกร้องอิสระ แต่เมื่อพวกเขาปฏิบัติการไประยะหนึ่งแล้วผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามคาด การพูดคุยแลกเปลี่ยนของพวกเขาเลยเปลี่ยนเป็นสัญญะแทนการต่อสู้  การใช้ป้ายผ้า การพ่นสีเพื่อเรียกร้องความต้องการอาจเป็นเรื่องของเอกราชสิทธิของคนมลายู จะเห็นได้ในช่วงปี 2556 ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือพลเรือนลดน้อยลง เพราะเกิดจากการพูดคุยกัน เห็นได้ชัดในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงทิศทางที่ดีขึ้น

20142208190005.jpg

ขอบคุณภาพจาก คุณปิยศักดิ์  อู่ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้

                 ฐาปนีย์  เอียดศรีชาย  ผู้สื่อข่าวภาคสนาม รายการข่าว 3 มิติ  กล่าวว่า จากการที่ได้รับฟังเรื่อง จากระเบิดถึงป้ายผ้า ซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงมาสู่การต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรง  เปรียบเทียบคือ การไม่ใช้ระเบิด  เลิกใช้อาวุธ  มาใช้ป้ายผ้าหรือเทคโนโลยีต่างๆแทน อย่างที่ ดร.Stein tonnesson บอกว่าการต่อสู้โดยใช้อาวุธมันล้าสมัยแล้ว ถ้าหากกลุ่มการต่อสู้เลิกใช้อาวุธ และใช้เทคโนโลยีหรือสื่ออื่นแทน อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้กระบวนการสร้างสันติภาพไปในทางที่ดีขึ้น ซี่งดร.Stein tonnesson ได้มองว่าการใช้อาวุธไม่นำไปสู่ความสำเร็จเพราะให้ที่สุดแล้วในทุกประเทศสุดท้ายก็จบด้วยการเจรจา

                 ฟิรฮานา หะแวกาจิ นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า จากการใช้ป้ายผ้าจะได้ผลมากกว่าการใช้ความรุนแรงเนื่องจากคนในพื้นที่ให้ความสนใจมากกว่า  และการใช้ความรุนแรงจะนำมาซึ่งความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นด้านร่างการทรัพย์สินหรืออื่นๆ  การใช้ป้ายผ้านี้เป็นการต่อสู้ทางจิตวิทยา แน่นอนว่าได้ผลดีกว่าการใช้ความรุนแรง

                  ฮากีมะฮ์  อับดุล คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าว่า วิธีการต่อสู้แบบใช้ป้ายผ้าเป็นการลดการใช้อาวุธหรือความรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบมาก แสดงให้เห็นว่าการใช้ป้ายผ้าเป็นการประท้วงหรือเรียกร้องสิทธิของแต่ละคน แน่นอนว่าการใช้ป้ายผ้าย่อมดีกว่าการใช้อาวุธ 

 ABOUT THE AUTHOR

ปาเต๊ะทีวี ห้องข่าวสันติภาพ