การแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ศูนย์ประชุมโอทอปแม่สอด

การแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ศูนย์ประชุมโอทอปแม่สอด

การแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ศูนย์ประชุมโอทอปแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป