การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำขบวนรถคอนเทนเนอร์ ขนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด แห่งใหม่ ที่ ต.แม่ปะ กฟภ.แจ้งการขนอุปกรณ์มากมาย อาจจะทำให้การจราจรติดขัด…..โครงการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) รับ AEC

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำขบวนรถคอนเทนเนอร์ ขนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด แห่งใหม่ ที่ ต.แม่ปะ กฟภ.แจ้งการขนอุปกรณ์มากมาย อาจจะทำให้การจราจรติดขัด…..โครงการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) รับ AEC

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำขบวนรถคอนเทนเนอร์ ขนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด แห่งใหม่ ที่ ต.แม่ปะ  กฟภ.แจ้งการขนอุปกรณ์มากมาย อาจจะทำให้การจราจรติดขัด…..โครงการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) รับ AEC

                ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สอด จังหวัตตาก และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (พิษณุโลก) แจ้งว่า ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558  กฟภ. จะมีการนำรถ คอนเทนเนอร์จำนวนมาก และขนาดใหญ่ ขนอุปกรณ์จำนวนมาก มาดำเนินการก่อสร้างโครงการรับและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าระบบใหม่อีกระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งของ กฟภ.ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กำลังเดินหน้าในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งนี้ กฟภ.ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อ การพัฒนาระบบสาธารณูประโภค รองรับ การนำระบบกระแสไฟฟ้าไปพัฒนาเมือง ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ นครแม่สอด ในการพัฒนาระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (จังหวัดพิษณุโลก) และ กฟภ.แม่สอด ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในการนี้ กฟภ.เขต 2 และ กฟภ.แม่สอด ได้ทำการ ขนย้ายหม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกันระบบ 115 KV เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว ที่ตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล รองรับ เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asean Economics Communit-AECAEC. ซึ่งยังจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบใหม่รองรับอีกหนึ่งโครงการที่กำลังเดินหน้าในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมี อ.แม่สอด เป็นศูนย์กลาง โดยได้รับความร่วมมือจากสภ.แม่สอด , กลุ่มพลเมืองอาสาอำเภอแม่สอด และ มูลนิธิกู้ภัยตากร่วมใจ อำเภอแม่สอด ในการอำนวยความสะดวกด้านจราจรในระหว่างขนย้ายอุปกรณ์

                รายงานข่าวแจ้งว่า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระหว่างปี 2558-2560 มีแผนพัฒนาโครงสร้างระบบไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอแม่สอดทั้งหมด 3 โครงการประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 สถานี   การก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และโครงการสายส่งแรงดันสูงและแรงดันต่ำ ซึ่งทั้งหมดใช้งบประมาณการก่อสร้าง 1,015 ล้านบาท ซึ่งหากทั้ง 3 โครงการแล้วเสร็จ อำเภอแม่สอดจะมีกำลังไฟสำรองที่ 225 เม็กกะวัต ซึ่งเพียงพอในการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ ประเทศเพื่อนบ้าน  สำหรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่ ต.แม่ปะ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในปลายเดือน สิงหาคม 2558 นี้

ภาพ / ข่าว  ศิริพันธ์  นันทะศิริ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป