กำหนดการเสวนา : คนตกเรือ ค้าแรงงาน ค้ามนุษย์ลูกเรือประมงหรือไม่?

กำหนดการเสวนา : คนตกเรือ ค้าแรงงาน ค้ามนุษย์ลูกเรือประมงหรือไม่?

ขอเชิญนักข่าวและผู้สนใจ ร่วมงานเสวนาและแถลงการณ์การช่วยเหลือลูกเรือไทยและข้ามชาติ “ตกเรือ” ณ เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย : คนตกเรือ ค้าแรงงาน ค้ามนุษย์ลูกเรือประมงหรือไม่?

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมมหิตลาธิเบศร 206 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย

 • ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง (The Rotary Peace Center)
 • ศูนย์ให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมง หรือ Seafarers Action Center (SAC)
 • มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN), เครือข่ายปฏิบัติการต่อต้านค้ามนุษย์ (ATN)

ร่วมกับ

 • ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา
 • ชมรมนักข่าวอาเซียน และ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

เวลา กิจกรรม
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.15 พิธีเปิดการเสวนา โดย ศ.ดร. สุภางค์ จันทวานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชียสถาบันเอเชียศึกษา
09.15-10.15

นำเสนอข้อเท็จจริง สถานการณ์และเบื้องหลังการช่วยเหลือแรงงานลูกเรือประมง “ตกเรือ” ณ เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย โดย

 • นางสาวปฏิมา ตั้งปรัชญากูล และ นายสมัคร ทัพธานี ทีมงานผู้สำรวจแรงงานลูกเรือประมง ศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมง หรือ Seafarers Action Center (SAC)
 • นายธนากร ริตุ ผู้สื่อข่าวอาวุโส โต๊ะข่าวเฉพาะกิจ สถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี
10.15-11.45

การเสวนา หัวข้อ การช่วยเหลือลูกเรือไทยและข้ามชาติ “ตกเรือ” ณ เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย: คนตกเรือ ค้าแรงงาน ค้ามนุษย์ลูกเรือประมงหรือไม่ ?
โดย

 • ผู้แทนจาก สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย (TOFA)*
 • นายสมพงค์ สระแก้ว ผอ. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
 • ดร. บัณฑิต โชคสงวน จาก SEAFDEC
 • นายฟิล โรเบิร์ตสัน (Phil Robertson) รองผู้อำนวยการ Human Rights Watch Asia

ดำเนินรายการโดย

 • ศ.ดร. สุภางค์ จันทวานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชียสถาบันเอเชียศึกษา
11.45-12.00 แลกเปลี่ยน ซักถาม
12.00-12.15 แถลงการณ์
13.00 ปิดการเสวนา

 

หมายเหตุ * กำลังอยู่ระหว่างการประสานงาน

ที่มา : https://www.facebook.com/sompong.srakaew

 

 ABOUT THE AUTHOR

ติดตามข่าวสารเพื่อนบ้าน อาเซียน ต่างประเทศ และซอกมุมต่างๆ ของโลก