กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน”: ลงพื้นที่ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน”: ลงพื้นที่ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน” เป็นกิจกรรมเยี่ยมชุมชนวันหยุดราชการ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ราษฎร์ ติดตามปัญหาอุปสรรคของชาวบ้าน และอีกทั้งยังได้มีความรู้ จากองค์ความรู้ต่าง ๆ ของชุมชน..

จุดเยี่ยมกิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน”นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมชุมชน ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนวันเสาร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา ๐๘.๐๐ น.เดินทางออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เวลา 10.00 น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เดินทางมาถึง โรงน้ำดื่มประชารัฐ 12 บ้านสระกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน
เยี่ยมจุดที่ 1 เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงน้ำดื่มและกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จุดที่ 2 เยี่ยมชม ปราชญ์ชาวบ้าน / ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ไร่บวบงู นายทวี มูลศรี บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง
จุดที่ 3 เยี่ยมชม กลุ่มตัดเย็บชุดครุย นางจงทร มูลศรี บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง
จุดที่ 4 เยี่ยมชม ครัวเรือนต้นแบบ“สวนสับปะรด ภูนาง” นายผดุง คล่องแคล่ว ม.5 บ้านทุ่งหนอง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน
จุดที่ 5 เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง “ ม่อนฟ้าหลง ”นายสมชัย อุ่นตาล ม. 5 ตำบลบ้านมาง เวลา 13.30 น.
จุดที่ 6 เยี่ยมชม กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง เวลา 14.00น.
จุดที่ 7 เยี่ยมชม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยง การพัฒนาการค้า ณ ร้าน มา สิ มา กิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง
เวลา 15.15 –16.00 น.ผู้ว่าฯมอบนโยบาย”แนวทางการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำน้ำปี๊อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ เทศบาลตำบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน ตำบลเชียงม่วน
เวลา ๑๖.๐๐ น.เดินทางกลับจังหวัดพะเยา..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..