กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง Sistercity สายสัมพันธ์พิเศษไทยเมียนมาร์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง Sistercity สายสัมพันธ์พิเศษไทยเมียนมาร์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง Sistercity สายสัมพันธ์พิเศษไทยเมียนมาร์

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป