กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับเทสโก้โลตัส เอ็กตร้า แม่สอด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2559

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับเทสโก้โลตัส เอ็กตร้า แม่สอด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2559

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับเทสโก้โลตัส เอ็กตร้า แม่สอด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2559

                ที่บริเวณชั้น 2 เทสโก้ โลตัสเอ็กตร้า แม่สอด กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับเทสโก้โลตัส เอ็กตร้า แม่สอด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2559 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง เทสโก้ โลตัสเอ็กตร้า ที่จะร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประจำทุกปี  ปีละ 3 ครั้ง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด มีผู้ให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตมากมายทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของ โลตัส และผู้ที่มาใช้บริการ ก็ได้ถือโอกาสนี้ในการทำบุญครั้งใหญ่  โดยโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคจะนำไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาชีวิต โดยทางเทสโก้ โลตัสเอ็กตร้า เล็งเห็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  การบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์ เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงจัดให้มีการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคโลหิตท่านสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลแม่สอด หรือการออกหน่วยครั้งต่อไป กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลแม่สอด จะร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แม่สอด ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ขอให้ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมความพร้อมในการบริจาคโลหิต ในครั้งต่อไป/////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป