ขอเชิญคณะศรัทธาร่วมงานประจำปี นมัสการพระธาตุเดือน 5 ณ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยหินกิ่ว หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน

ขอเชิญคณะศรัทธาร่วมงานประจำปี นมัสการพระธาตุเดือน 5 ณ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยหินกิ่ว หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน

ขอเชิญคณะศรัทธาร่วมงานประจำปี นมัสการพระธาตุเดือน 5 ณ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยหินกิ่ว หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน   ที่ได้จัดสืบทอดต่อมาเป็นเวลานาน โดยจัดขึ้นในคืนวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 และเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง     พระสงฆ์ 99 รูป ซึ่งตรงกับวัน มาฆบูชา จึงขอเชิญคณะศรัทธาร่วมงานประจำปีในวันดังกล่าว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาในห้องโปรแกรมพิเศษ ตามความถนัดของแต่ละคน ในหลักสูตร สมาร์ท ไซแอน โปรแกรม สอนมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มินิ อิงลิช โปรแกรม สอนโดยอาจารย์ต่างประเทศ  เมาติ  ลิ้งโกร้  โปรแกรม ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสอนทุกวิชา  โดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-24 กุมภาพันธ์ 2559 และเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น  และสอบระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 ประกาศผลในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ประกาศผลในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-4406726 และทาง WWW.sappha.moe.th  สำหรับนักเรียนปกติ จะเปิดจำหน่ายใบสมัครในวันที่ 1-24 มีนาคม 2559

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครแม่สอดการเตรียมรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ปี2559 หากท่านพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ในเขตเทศบาลนครแม่สอดกรุณาแจ้งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              เทศบาลนครแม่สอด หมายเลขโทรศัพท์ 055-531222         และ 055-531199 หรือวิทยุสื่อสารความถี่ 162.550 Mhz นามเรียกขาน “ศูนย์เมืองฉอด”

/////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป