ขอเชิญร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

20150308182413.jpgขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2558 โดยกำหนดการ

วันที่ 8-9 ณ อาคารสถาบัน 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  

ส่วนวันที่ 10 ร่วมรณรงค์สภาชนเผ่าพื้นเมือง บริเวณ อาคารรัฐสภา

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมา ณ ที่นี้