ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายราชภัฏร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ตอน “แสงสว่างนำทางจิตอาสาพัฒนาสังคม” ระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายราชภัฏร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ตอน “แสงสว่างนำทางจิตอาสาพัฒนาสังคม” ระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายราชภัฏร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ตอน “แสงสว่างนำทางจิตอาสาพัฒนาสังคม” ระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี แล้วพบกัน โดย ชมรมดอกไม้อาสา ชมรม PR ชมรมครูอาสา ม.สารคาม มรภ.โคราช มรภ.อุบลฯ ม.อุบลฯ เครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ แล้วพบกัน

กิจกรรม

1. สร้างโรงอาหาร งบประมาณ 75,000 บาท

2. ทาสีอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 10,000 บาท

3. ชีววิถี (สร้างโรงเลี้ยงไก่ เรือนเพาะชำ บ่อปุ๋ยหมัก) 
4. สอนหนังสือนักเรียน
5. พัฒนาชุมชน วัด ปรับภูมิทรรศน์และอื่นๆ
6. สวัสดิการ
จะมาค่ายต้องซ้อมร้องเพลงนี้
1-เพลงดอกไม้อาสา (เพลงชมรม)
http://www.youtube.com/watch?v=ALp9sZehBrg
2-เพลงแสงสว่างนำทางจิตอาสา (เพลงโครงการ)
http://www.youtube.com/watch?v=MAed-ARnIq0