ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๙ : ชุมชนบ้านปัวหมู่ ๖ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๙ : ชุมชนบ้านปัวหมู่ ๖ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา

ขอแสดงความยินดีกับชุมชนบ้านปัวหมู่ ๖ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา…กับรางวัลศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๙ ผบงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ปี ๒๕๔๙…นายพิพัฒพล กุสาวดี ประธานศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธ์ข้าวชุมชน(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) บ.ปัว..เข้ารับโล่รางวัล

ในพิธี “ผู้นำชาวนาเข้าพบนายกรัฐมนตรี” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อีกหนึ่งโอกาสในชีวิตของการเดินทางแห่งการแลกเปลี่ยนที่ได้เจอกับนายกและอธิบดีกรมการข้าวคณะกรรมการปราชญ์จากศูนย์การเรียนรู้ต่างระดับประเทศครับ
อดีตผลงานของชุมชนบ้านปัว หมู่ 6 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา กับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2549 ถ้วยรายวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”…ภายใต้การนำของผู้นำที่ชื่อและนามสกุลที่สั้นที่สุด คือ “นายเป็ก สนิท” ผู้ใหญ่บ้านคนดีของชุมชน
เมื่อเข้าถึงหมู่บ้านปัว..เราจะมองเห็น ถ้วยรางวัลพระราชทานจำลอง และ ซุ้มพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งสูงเป็นสง่าอยู่..ซึ่งนี่ก็คือ สัญญลักษณ์แห่งการดำเนินชัีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนในชุมชนแห่งนี้นั่นเอง.

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..