ขัวบุญวัดติโลกอารามหลังวิสาขบูชา:กว๊านพะเยา

ขัวบุญวัดติโลกอารามหลังวิสาขบูชา:กว๊านพะเยา

เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 28 พค.2559 ได้ไปไหว้หลวงพ่อศิลา กลางกว๊านพะเยา ที่ วัดติโลกอาราม และได้สังเกตุบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันมาทำบุญที่นี่..

ถึงแม้เทศกาลวันวิสาขบูชาจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ที่นี่ขัวบุญวัดอโศการาม กลางกว๊านพะเยาอย่างเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวพุทธที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เพื่อเดินข้ามขัวบุญ จากท่าเรือไปยังวัดเก่ากลางกว๊านพะเยา จุดมุ่งหมายเพื่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปหินทรายอายุกว่า 500 ปี

ในช่วงที่ฝนยังไม่มา น้ำกว๊านพะเยาก็ยังแห้งขอด ชาวชุมชนวัดศรีอุโมงคำ ก็อยากจะขอวิงวอนให้ผู้บริหารของจังหวัดพะเยา ได้ยืดระยะเวลารื้อถอนขัวบุญวัดติโลกอารามออกไปอีก จนกว่าน้ำจะท่วมสะพาน และสามารถนำเรือพายออกมารับจ้างรับนักท่องเที่ยวไปไหว้พระเก่ากลางกว๊านพะเยาได้..

นี่เป็นคำวิงวอนจากตัวแทนของชาวชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ(วัดสูง) ที่รายได้ของครอบครัวจากการรับจ้างพายเรือนำนักท่องเที่ยวไปไหว้พระเก่า กลางกว๊านพะเยา หลังจากเกิดภัยแล้งที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านที่นี่ขาดรายได้จากการรับจ้างพายเรือ

แต่เมื่อเกิดความอุ่นวัดติโลกอารามขึ้นมา ทำให้ชาวบ้านชุมชนวัดศรีอุโมงคำ มีรายได้ได้จากการจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนมาแทนที่ ก็พอมีรายได้จุนเจือในครอบครัวต่อไปได้

จะถึงอย่างไรก็ตาม..พุทธสถานที่สำคัญแห่งนี้ ก็จะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาที่สำคัญ และเป็นแหล่งที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพะเยาไปอีกตราบนานเท่านาน…

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..