ข่าว อบจ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ข่าว อบจ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก

6

นายก อบจ.พิษณุโลก ประชุม “เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก” 2557 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก” ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติในอาเซียนมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพลอยไพลินสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในช่วงประมาณ ปลายเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ของทุกปี กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ของ จังหวัดพิษณุโลก ถือว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทางน้ำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสายน้ำที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย ปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับการล่องแก่งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลล่องแก่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน จึงได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

5

และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงาน “เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก” ประจำปี 2557 ให้ยิ่งใหญ่ ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของงานอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะต้องการให้มีทั้งกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ของท้อง ถิ่น และการมีส่วนร่วมของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

ทั้งนี้เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับรายละเอียดของกิจกรรมจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านสื่อมวลชน ในวันแถลงข่าวสื่อมวลชน วันที่ 12 มิถุนายน 2557 และที่ประชุมมีมติกำหนดพิธีเปิดงานฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณริมลำน้ำเข็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/