ข้าวหอมมะลิบ้านสร้อยศรีพัฒนา : อ.จน จ.พะเยา

ข้าวหอมมะลิบ้านสร้อยศรีพัฒนา : อ.จน จ.พะเยา

เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 5 กค.2559 ลงพื้นที่เยี่ยมถ่ายทำเรื่องราวข้าวหอมมะลิบ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา..

ข้าวหอมมะลิบ้านสร้อยศรีพัฒนาข้าวหอมมะลิ 100% ผลิตโดย กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศประเภทข้าวหอมมะลิดีเด่นระดับประเทศปี 2544

ทุกกระบวนการผลิต ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ปลอดจากการใช้สารเคมี เน้นอการผลิตแบบอินทรีย์ ทำให้ข้าวมีคุณภาพ หอม และนุ่ม จนได้รับรางวัลดีเด่นต่าง ๆในระดับประเทศ ดังต้อไปนี้…

รางวัลข้าวดีเด่น ปี 2543 เป็นปีแห่งการก่อตั้งกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสร้อยศรีพัฒนาปี 2544 รางวัลหมู่บ้านเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดีประเภทข้าวหอมมะลิดีเด่นระดับประเทศ ในปี 2544 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวหอมมะลิ ชนะเลิศอันดับ 3 ปี 2500 57

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตของเขต 6 ระวังศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวหอมมะลิปี 2559 โดยอธิบดีกรมการข้าว

รางวัล ที่ 2 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี 2557 แก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน เลขที่ 86 หมู่ที่ 16 ตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยา

รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาคด้านการ จัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชีปี 2558 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนตำบลจุน

สถานที่ติดต่อกลุ่มข้าวหอมมะลิหมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ติดต่อ นายหลั่น พวิสัตย์ โทรศัพท์ 081 777 6039

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..